เนื้อหาวันที่ : 2013-08-05 10:45:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1936 views

ปตท.สผ. เปิดฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมแห่งใหม่ จ. ระนอง

เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการกิจกรรมสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ด้านฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์

ปตท.สผ.เปิดฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมแห่งใหม่ที่จังหวัดระนอง เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการกิจกรรมสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ด้านฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และช่วยสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและพลังงาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ทำพิธีเปิดฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ณ ตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง โดยมีนายสมชาย มโนภินิเวศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการซัพพลายเชน และเทคโนโลยี ปตท.สผ. และว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายจำเริญ โพธิยอด ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ร่วมเป็นประธาน โดยมีข้าราชการและสื่อมวลชน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. จังหวัดระนอง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานสนับสนุนกิจกรรมการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่กิจกรรมการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมทางทะเลฝั่งอันดามันและในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งได้แก่ โครงการซอติก้า โครงการพม่าเอ็ม 3 และโครงการพม่าเอ็ม 11 รวมถึงโครงการร่วมทุนอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. อาทิ โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. โดยจากเดิมที่ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ที่ฐานสนับสนุนจังหวัดสงขลาเพียงแห่งเดียว การมีฐานสนับสนุนที่จังหวัดระนอง จึงทำให้การขนส่งอุปกรณ์ไป

สหภาพเมียนมาร์ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาในการขนส่งมากขึ้น นอกจากนี้ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมแห่งใหม่นี้ยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและพลังงานในฝั่งประเทศไทย และสร้างโอกาสให้กับท้องถิ่น ทั้งด้านการจ้างบุคลากร และด้านธุรกิจต่าง ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจการให้บริการต่าง ๆ อีกด้วย