เนื้อหาวันที่ : 2013-08-05 10:34:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1304 views

หอการค้าฯ มองเศรษฐกิจครึ่งปีแรกทรงตัว คาดฟื้นตัวไตรมาส 4 เป็นต้นไป

หอการค้าฯ มองเศรษฐกิจครึ่งปีแรกทรงตัว ระบุมีสัญญาณชะลอตัวครึ่งปีหลัง คาดอาจจะฟื้นตัวได้ช่วงไตรมาส 4 เป็นต้นไป

หอการค้าไทยจัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ พบครึ่งปีแรกยังทรงตัว แต่มีสัญญาณชะลอตัวในครึ่งปีหลัง พร้อมระบุภาคท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้นช่วงปลายปี คาดส่งผลเศรษฐกิจฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้มีการจัดการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาคขึ้น เมื่อวันที่27-28 กรกฎาคมที่ผ่านมา และได้มีการสำรวจสถานการณ์เศรษฐกิจและภาวะธุรกิจของแต่ละภูมิภาคในช่วงครึ่งปีแรก และแนวโน้มในครึ่งปีหลัง จากประธานหอการค้าจังหวัด

รองประธานหอการค้าจังหวัด และเลขาหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 250 คน พบว่า เศรษฐกิจของทุกภาคกำลังชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเศรษฐกิจในภาคตะวันออกที่ยังขยายตัวดี ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหน่วยงานภาควิชาการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มีการปรับการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศลง จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้ถึง 5% แต่ในปัจจุบันทุกหน่วยงานได้ปรับลดลงมาต่ำกว่า 5% โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียง 4%

สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 นั้น พบว่า หอการค้าส่วนใหญ่เห็นว่าสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยมีหอการค้าจังหวัด 43.2% ตอบว่าเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดแย่ มีเพียง 18.5% ที่ตอบว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะอยู่ในระดับดี และมีอีกร้อยละ 38.3% ที่มองว่าเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง โดยหอการค้าจังหวัดส่วนใหญ่มองว่าในช่วงครึ่งหลังของปีการบริโภค การลงทุน ตลอดจนการผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าจะชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวดีเนื่องจากเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลัง และเศรษฐกิจภาคการเกษตรจะยังทรงตัวอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี นอกจากนั้น ยังพบว่าการค้าชายแดนยังมีทิศทางที่ดี ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ภาคการส่งออกมีตัวเลขที่ดีขึ้น และยังช่วยให้ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปีได้อีกทางหนึ่ง

สถานการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นนั้น อาจมีบางภูมิภาคที่มีแนวโน้มหรือทิศทางที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งภาคธุรกิจบางกลุ่มที่ยังคงมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้น แต่ในภาพรวมแล้วภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกยังคงทรงตัว ส่วนในช่วงครึ่งปีหลัง แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจเริ่มที่จะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการบริโภคที่อาจมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของนักธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม หอการค้าจังหวัดส่วนใหญ่ คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้เป็นต้นไป หากไม่มีภาวะผันผวนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดขึ้น นายสมเกียรติ กล่าว