เนื้อหาวันที่ : 2013-08-01 03:18:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1643 views

SPCG-กฟภ. ประกาศความสำเร็จ ไฟฟ้าจากโซลาร์ ฟาร์ม ขอนแก่น

SPCG-กฟภ. ประกาศความสำเร็จเพิ่มการจำหน่ายไฟฟ้าจากโซลาร์ ฟาร์ม ขอนแก่น 2 อีก 1 โครงการ

 “SPCG-กฟภ.” ประกาศความสำเร็จเพิ่มการจำหน่ายไฟฟ้าจากโซลาร์ ฟาร์ม ขอนแก่น 2 อีก 1 โครงการ ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังรายได้พุ่ง ด้าน “กฟภ.” ชมเปาะประชาชนปลื้มได้ใช้พลังงานสะอาด เชื่อมั่นนำพานโยบายรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” เปิดเผยว่า ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความคืบหน้าในการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operatoion Date : COD) ของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เพิ่มอีก 1 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 7.46 เมกะวัตต์ ส่งผลให้จากนี้เป็นต้นไปบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้เพิ่มจากการจำหน่ายไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น 22 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 144 เมกะวัตต์

ขณะนี้มีโครงการที่เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและอยู่ระหว่างรอการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเร็ว ๆ นี้เพิ่มอีก 1โครงการ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างพัฒนาและก่อสร้างอีก 13 โครงการ ซึ่งทั้งหมดจะแล้วเสร็จพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าภายในปี 2556

ทั้งนี้มีรายงานมาตลอดถึงรายได้ของ SPCG ปี 2556 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,200 ล้านบาท โดยในช่วงปลายปีนี้บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการโซลาร์ ฟาร์มที่แล้วเสร็จครบทั้งหมด 36 โครงการ จากนั้นปี 2557 คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ล้านบาท และยังจะมีรายได้จากธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (solar roof) เข้ามาด้วย รวมถึงเตรียมจะร่วมมือกับ บริษัท เคียวเซร่า คอปอเรชั่น พัฒนาโซลาร์ ฟาร์ม ในประเทศอินโดนีเซียและซาอุดีอาระเบีย

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด หรือ SPC กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารบริษัทพัฒนาการก่อสร้าง ทดสอบระบบ และ เชื่อมโยงการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ของโซลาร์ ฟาร์มทั้ง 34 โครงการ นั้น ประสบความสำเร็จในการเพิ่มการจำหน่ายไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์ม ขอนแก่น 2ในเขตอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จะได้ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ กระทรวงพลังงาน ที่ประกาศสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ซึ่งโซลาร์ ฟาร์ม ของบริษัทได้รับเงินสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 10 ปี

นายสมเกียรติ ฤทธี ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอน้ำพอง เปิดเผยว่า ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำพอง อำเภอเขาสวนกวาง และ อำเภออุบลรัตน์ ต้องขอขอบคุณ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทผู้บุกเบิกการพัฒนาพลังงานทดแทนบริการชุมชน ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับพลังงานชนิดนี้มาก ขณะที่ กฟภ.เองก็ตระหนักถึงผู้บริโภคที่จะได้ใช้พลังงานสะอาดในระยะยาว

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ทาง กฟภ.ได้ร่วมกับผู้บริหารเครือ SPCG นำโซลาร์ ฟาร์ม ขอนแก่น 2 เพิ่มการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟภ. เพิ่มอีก 1แห่ง โดยรวมแล้วตอนนี้ทางโซล่า เพาเวอร์ ขอนแก่น 2 และ ขอนแก่น 3 (จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟภ.เมื่อ 16 มกราคม 2556) สามารถผลิตไฟฟ้าให้จังหวัดขอนแก่นใช้รวมกว่า 12 เมกะวัตต์

“โครงการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มจากเครือ SPCG เป็นประโยชน์อย่างมากกับ กฟภ.ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเร่งขยายการผลิต เนื่องจากปัจจุบันแทบจะไม่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกิดขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ 3 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่นมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 6-7 % โดยมีผู้ใช้รายใหญ่ภาคอุตสาหกรรม และ รายย่อยภาคครัวเรือนรวมกว่า 50,000 ราย แบ่งสัดส่วนเป็นรายใหญ่ 70 % รายย่อย 30 %

ทันที่ที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งบนหลังคา ทาง กฟภ.ในพื้นที่ได้จัดทำประชาสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่นต่างแสดงความพอใจ สะท้อนความเชื่อมั่นและแสดงความมั่นใจในภาครัฐจะสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานระยะยาว โดยมุ่งส่งเสริมพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอและรู้คุณค่า” นายสมเกียรติกล่าว