เนื้อหาวันที่ : 2013-08-01 03:13:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 505 views

หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพ เผยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังสนใจ

หอการค้าญี่ปุ่น- กรุงเทพฯ เผยผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทยยังสนใจลงทุนเพิ่มในไทย

นายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ ประธานคณะวิจัยเศรษฐกิจหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ เปิดเผยว่าหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ ได้จัดทำการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่าในปีนี้นักลงทุนญี่ปุ่นในไทย 41% มีแผนลงทุนในไทยเพิ่มด้านโรงงานและเครื่องจักร เพราะเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง แม้ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะลดลงจากปีก่อน รวมถึงแนวโน้มการส่งออกยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และคาดว่าตลาดส่งออกจะคงที่คิดเป็น 36% โดยอินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกที่น่าสนใจที่สุด รองลงมาคือพม่า เวียดนาม และอินเดีย

ขณะที่การพัฒนาและขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ภายใต้แนวคิด Thailand Plus one policy พบว่า 34% ได้มีการขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ส่วนอีก 24 % มีแผนที่จะดำเนินการขยายและอยู่ในช่วงการพิจารณา โดยกว่า 59% เห็นว่าอินโดนีเซียเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและขยายธุรกิจมากที่สุด รองลงมาคือเวียดนามและพม่า

อย่างไรก็ตามบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีนโยบายตั้งฐานการผลิตในไทยเป็นแหล่งสำคัญที่สองรองจากประเทศญี่ปุ่น แต่บริษัทที่อยู่ในไทยก็มีนโยบายขยายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้บริษัทที่อยู่ในไทยเป็นบริษัทแม่

ทั้งนี้จากผลการสำรวจเผยถึงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารธุรกิจในไทยว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การแข่งขันกลยุทธ์ด้านราคา ส่วนข้อเรียกร้องของบริษัทญี่ปุ่นที่มีต่อรัฐบาลไทย นั้น เป็นเรื่องของการลดขั้นตอนระบบภาษีศุลกากร, การป้องกันข้อพิพาทแรงงาน และการดำเนินการด้านมาตรการป้องกันเหตุอุทกภัยอย่างจริงจัง ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมในการผลิตต้องการให้ผ่อนปรนเรื่องกฏหมายการประกอบการธุรกิจของคนต่างด้าวและการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า