เนื้อหาวันที่ : 2013-07-30 15:38:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1950 views

โรงไฟฟ้าชัยโย ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลไทย

โรงไฟฟ้าชัยโย เป็นโรงไฟฟ้าที่มีมาตรฐานทั้งทางด้านเทคโนโลยี High Efficiency (A+) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำโดย คุณวรรณา คงเจริญจิตติกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ พร้อมคณะข้าราชการกระทรวง คณะกรรมการสมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล และ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ กว่า 150 คน เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชัยโย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าชีวมวลไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สะอาด เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้งทางด้านคุณภาพ ISO.9001 (2008) สิ่งแวดล้อม 14001 (2004) และความปลอดภัย OHSAS 18001 และ มอก. 18001 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าชัยโย เป็นโรงไฟฟ้าที่มีมาตรฐานทั้งทางด้านเทคโนโลยี High Efficiency (A+) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Friendly Environment (A+) และ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน Excellent Community Benefits (A+)