เนื้อหาวันที่ : 2013-07-26 09:33:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1562 views

สุวรรณภูมิ ยืนยันทางวิ่งฝั่งตะวันออกใช้งานได้แล้ว

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยืนยันทางวิ่งฝั่งตะวันออกท่าอากาศยานสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือ ทอท. เปิดเผยถึงการตรวจพบพื้นผิวบริเวณกลางทางวิ่งฝั่งตะวันออกท่าอากาศยานเกิดหลุดร่อนมีความลึกประมาณ 5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ส่งผลให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องปิดทางวิ่งฝั่งตะวันออกชั่วคราวเป็นเวลา 60 นาที ว่า เพื่อกำจัดวัสดุที่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน หรือ FOD

การดำเนินงานปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันออกท่าอากาศยานในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องปกติของการดำเนินงานของท่าอากาศยาน ซึ่งจะมีส่วนงานที่รับผิดชอบในการตรวจตราพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน หากตรวจพบการชำรุด เสียหายบนพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในทันที เพื่อให้การปิดทางวิ่งใช้ระยะเวลาไม่นานและสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ประสานการดำเนินงานกับหอบังคับการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริการขึ้น-ลงของเที่ยวบิน ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับการปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันออกท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง จึงไม่ส่งผลต่อภาพรวมของการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวมากนัก โดยมีเที่ยวบินบางเที่ยวบินมีการให้บริการล่าช้าออกไปเพียงเล็กน้อย

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ