เนื้อหาวันที่ : 2013-07-25 13:56:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 794 views

บ้านตาลรุ่งเรืองกิจ สร้างโรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

บ้านตาลรุ่งเรืองกิจ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวมวล โดยใช้ความร้อนที่เหลือใช้จากการผลิตไฟฟ้า

นายชัยวัฒน์ ก้องพนาไพรสณฑ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบท่อต่างๆ รวมถึงงานโยธาทุกประเภท พร้อมด้วย คุณวิชญ์วิสิฐ พีรธัชหิรัญ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน บ้านตาลรุ่งเรืองกิจ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวมวล ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเดินหน้าก่อสร้างโรงงานอบแห้งลำไย และพืชผลทางการเกษตร โดยใช้ความร้อนที่เหลือใช้จากการผลิตไฟฟ้า ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จจะเป็นโรงงานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานที่ทันสมัยที่สุดในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน