เนื้อหาวันที่ : 2007-06-19 09:55:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1303 views

ซีเกทเทพารักษ์ร่วมกันทำความสะอาดทางเท้าเพื่อชุมชน

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมือง รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกในกิจกรรมเพื่อชุมชน "รักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม" บริเวณรอบโรงงาน

.

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมือง รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกในกิจกรรมเพื่อชุมชน รักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน พร้อมใจกันทำความสะอาดทางเท้าโดยรอบโรงงาน ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้การส่งเสริมด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด