เนื้อหาวันที่ : 2013-07-11 16:59:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2277 views

อายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่

ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดกว่า 30 ปีทั้งใน และต่างประเทศ

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดประกาศแต่งตั้ง มร.เอะสึฮิโระทาคะโตะ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนที่ มร. โยอิชิโร โทกาชิ ซึ่งครบวาระในประเทศไทย มร.เอะสึฮิโระทาคะโตะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหาร มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ (The Faculty of Commerce and Management, Hitotsubashi University) ประเทศญี่ปุ่น และเริ่มงานกับ อายิโนะโมะโต๊ะโค อินค์ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2522 มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดกว่า 30 ปีทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่“อายิโนะโมะโต๊ะ” ประเทศอินโดนีเซีย และ บราซิล ก่อนจะมารับตำแหน่งที่ประเทศไทย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป