เนื้อหาวันที่ : 2013-07-11 14:57:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 984 views

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยร่วมจัด TAPA 2014 ยิ่งใหญ่

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) หนึ่งในองค์กรผู้ร่วมจัด “งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2557

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) หนึ่งในองค์กรผู้ร่วมจัด “งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2557หรือ Thailand Auto Parts & Accessories 2014 (TAPA 2014)”แสดงความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมผลิตสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย แนวโน้มยังสดใสทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ด้วยมูลค่าส่งออกไตรมาสแรกปี’56 กว่า 1.25 แสนล้านบาท
         
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคม TAPMA เปิดเผยว่า “ในปี 2555 ประเทศไทยสามารถส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากช่วงเดียวกันของปี 2554 โดยแบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์ เป็นมูลค่าประมาณ 494,350 ล้านบาท มูลค่าส่งออกรถจักรยานยนต์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 35,486 ล้านบาท ชิ้นส่วนยานยนต์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 480,566 ล้านบาท สำหรับไตรมาสแรกของปี’56 นั้น เราสามารถผลิตรถยนต์ได้กว่า 721,460 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี’55 ร้อยละ 44 คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวมอยู่ที่ประมาณ 1.25 แสนล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าส่งออกเครื่องยนต์ประมาณ 6,924 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์คิดเป็นเงินประมาณ 43,675 ล้านบาท และอะไหล่รถยนต์อยู่ที่ประมาณ 4,165 ล้านบาท”
         
“ทั้งนี้ ตลาดส่งออกยานยนต์ไทย ได้แก่ กลุ่มประเทศแอฟริกา ตะวันออกกลาง กลุ่มออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ในขณะที่ตลาดส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย บราซิลและอินเดีย เป็นต้น หากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ประเทศที่สามารถผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ผลิตรถยนต์ได้รวมกัน 4.2 ล้านคัน
         
โดยไทยประเทศเดียวมีศักยภาพการผลิตสูงถึง 2.45 ล้านคัน ในจำนวนนี้ส่งออกกว่า 1 ล้านคัน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบในการผลิตและส่งออกของไทย และทำให้บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายค่ายมาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ได้มีพัฒนาการมาตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและความมุ่งมั่นของภาคเอกชน จนทำให้อุตสาหกรรมนี้แข็งแกร่งและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และมีส่วนในการเพิ่ม GDP ภาคการผลิตเกือบร้อยละ 10”
       
จากสถิติการจัดงาน TAPA 2012 พบว่า มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 315 รายรวม 661 คูหา ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมงานในประเทศ 207 ราย จำนวน 515 คูหา ผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ 108 ราย 146 คูหา โดยเป็นผู้เข้าร่วมงานจากประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ตามลำดับ ในด้านของผู้เข้าชมงานนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 10,372 ราย โดยในวันเจรจาธุรกิจ มีผู้เข้าชมงานรวม 3,675 ราย จากไทยและต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย อียิปต์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ส่วนวันจำหน่ายปลีก มีผู้เข้าชมงานจำนวน 6,697 ราย ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว ก่อให้เกิดมูลค่าสั่งซื้อในงานรวม 769.58 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าสั่งซื้อทันที 54.54 ล้านบาท มูลค่าคาดการณ์สั่งซื้อภายใน 1 ปี คิดเป็นเงิน 715.04 ล้านบาท และในวันจำหน่ายปลีก คิดมูลค่าสั่งซื้อเป็นเงิน 1.10 ล้านบาท
        
 นายกสมาคม TAPMA แสดงความเชื่อมั่นในฐานะองค์กรผู้ร่วมจัดว่างาน TAPA 2014 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2557 นั้น ถือเป็นโอกาสอันดีในการผลักดันและกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายการผลิตและส่งออก รวมถึงเป็นเวทีแสดงนวัตกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานเพื่อโลกสีเขียว รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ต่อนักธุรกิจชาวไทย อาเซียน และนานาชาติ กว่า 16,000 รายที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสามารถสมัครร่วมจัดแสดงในงาน TAPA 2014 ได้แล้ววันนี้ที่โทร. 0 2507 8374-78 หรือ DITP Call Center 1169 อีเมล์ tapa@ditp.go.th หรือชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandautopartsfair.com