เนื้อหาวันที่ : 2013-07-10 09:38:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 440 views

เทรนด์ไมโครจับมือตำรวจสากลหนุนการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

เพื่อต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งในปัจจุบันได้กลายภัยคุกคามแบบมีเป้าหมายและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

บริษัท เทรนด์ ไมโคร อิงค์ (TYO: 4704; TSE:4704) ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์และโซลูชั่นรักษาความปลอดภัย ประกาศความร่วมมือกับองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ในการสนับสนุนโครงการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันได้กลายภัยคุกคามแบบมีเป้าหมายและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นภายใต้เครือข่ายอาชญากรรมที่พร้อมปฏิบัติการทั่วโลก และเครือข่ายดังกล่าวยังสามารถผนึกกำลังกันเพื่อสร้างภัยคุกคามแบบเจาะจงเป้าหมายที่มีความซับซ้อนอย่างมากได้ในระดับเวลาไม่กี่นาที

เนื่องจากความซับซ้อนของภัยคุกคามทางไซเบอร์ การสืบสวนคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์จึงแตกต่างจากการก่ออาชญากรรมดั้งเดิมอย่างมาก จะเห็นได้ว่าจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคระดับสูงและต้องอาศัยการสืบสวนข้ามเขตอำนาจรัฐขนาดใหญ่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่การบังคับใช้กฎหมายจะต้องสามารถจัด ลำดับความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างความร่วมมือระหว่างเขตอำนาจรัฐและภาคส่วนต่างๆ นอกเหนือ ไปจากการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการต่อสู้กับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในท้ายที่สุดต้องสามารถยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลได้อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ องค์การตำรวจสากล (INTERPOL) จึงเดินหน้าจัดตั้ง INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 โดยจะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านอาชญากรรมไซเบอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ IGCI จะแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของตนและกำลังพลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกที่มีหน้าที่ต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์โดยตรง

ทั้งนี้ บริษัท เทรนด์ ไมโคร จะให้การสนับสนุนองค์การตำรวจสากลโดยอาศัยความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นางอีวา เชน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) บริษัท เทรนด์ไมโคร ได้เข้าพบนายโรนัลด์ เค โนเบิล เลขาธิการทั่วไปขององค์การตำรวจสากลในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับภารกิจสำคัญนี้เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัท เทรนด์ไมโคร ยังจัดเตรียมโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับองค์การตำรวจสากล หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือสำนักงานตำรวจในประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม ตลอดจนบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่มีหน้าที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกับอาชญากรรมทางดิจิทัลโฉมใหม่ทั้งในระดับชาติ และระหว่างประเทศ โดยการฝึกอบรมจะครอบคลุมถึงอีเลิร์นนิ่ง และการฝึกอบรมในห้องเรียน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ/หรือการให้ใบรับรองสำหรับผู้เชี่ยวชาญตามเป้าหมายโดยรวมและวัตถุประสงค์ด้านการเรียนรู้โดยเฉพาะ

ความร่วมมือระหว่างบริษัทเทรนด์ไมโครและองค์การตำรวจสากลในครั้งนี้ นับว่ามีส่วนช่วยให้บริษัท เทรนด์ไมโครสามารถผลักดันให้วิสัยทัศน์ในการสร้าง "โลกที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล" (A World Safe for Exchanging Digital Information) บรรลุผลได้เป็นอย่างดี