เนื้อหาวันที่ : 2013-07-05 01:32:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 887 views

ปตท. ลงโทษโรงบรรจุก๊าซฯ ที่อาจเข้าข่ายลักลอบจำหน่ายก๊าซฯ ข้ามภาคส่วน

ปตท. ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง กรณีพบว่าผู้แทนจำหน่ายโรงบรรจุก๊าซแอลพีจี บริษัท ซิตี้เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ลักลอบจำหน่ายก๊าซแอลพีจีข้ามประเภทตามที่ได้มีการเสนอผ่านสื่อมวลชนไปแล้วนั้น ปตท. ได้ติดตามตรวจสอบและลงโทษในทันที ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา ปตท. มีการตรวจสอบและส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ลูกค้าโรงบรรจุก๊าซฯ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะๆ อยู่สม่ำเสมอ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ปตท. ได้จ่ายก๊าซให้กับ บริษัท ซิตี้เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายของ ปตท. ประเภทโรงบรรจุก๊าซ สถานที่ตั้งโรงบรรจุก๊าซตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ 6 ถนนนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยปัจจุบัน บริษัทได้รับโควตาตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเดือนละ 2,246,400 กิโลกรัม และมียอดซื้อก๊าซแอลพีจีจาก ปตท. ประมาณเดือนละ 1,920,000 กิโลกรัม

ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายก๊าซฯ ให้ลูกค้าตัวแทนของ ปตท. ณ คลังก๊าซบางจากอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ขนส่งด้วยรถบรรทุกของลูกค้าเองที่แสดงเครื่องหมายการค้าของ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ค้ามาตรา 7 ที่บริษัทเป็นลูกค้าอยู่ ไว้ที่ด้านข้างตัวรถตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน โดยมีการออกใบกำกับการขนส่งจากคลังต้นทาง ไปยังสถานที่ตั้งโรงบรรจุก๊าซปลายทางเพื่อการบรรจุลงถังเก็บก๊าซตามที่กำหนด แต่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น

ดังนั้น แม้จะยังไม่มีการตัดสินระบุความผิดชัดเจนอย่างเป็นทางการ แต่ ปตท. ได้มีบทลงโทษในทันทีในเบื้องต้น โดยหยุดการจ่ายโอนน้ำก๊าซเป็นเวลา 1 เดือน พร้อมทั้งตัดปริมาณการจ่ายโอนน้ำก๊าซและปรับลดอัตราการจ่ายส่วนลดลงจากเดิมในเดือนถัดไป เพื่อเป็นมาตรการลงโทษและป้องปราม พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่หากมีการระบุความผิดซึ่งจะต้องมีบทลงโทษตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ปตท. ขอยืนยันว่า ปตท. ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร รวมทั้งยังได้มีการสื่อความและทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในส่วนของลูกค้าและบุคลากรของ ปตท. หากตรวจพบว่ามีความผิด ปตท.พร้อมจะดำเนินการลงโทษลูกค้าหรือบุคลากรของ ปตท. อย่างเคร่งครัดต่อไป