เนื้อหาวันที่ : 2013-06-27 13:06:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1983 views

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ปลื้ม บริษัทลูกขายไฟให้กฟภ.ครบ 30.9 MW

โรงไฟฟ้าทั้ง 30.9 เมกกะวัตต์ จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้ถึง 12 ล้านลิตรต่อปี และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ได้ถึง 30,000 ตันต่อปี

ดร.สุรชัย ศรีสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก คุณพิสิฎฐ์ ภัสฐาพงษ์ รองผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย Mr. Kozo Ban  Executive Officer & General Manager of Chubu Electric Power Co., Inc. คุณวุฒิชัย กิตติธเนศวร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครนายก และคุณสมบัติ ศานติจารี (อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) กรรมการอิสระ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL)

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ศรีจุฬา ของบริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL โดยมีคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ที่ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทั้งหมดจำนวน 6 สัญญา กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมที่ได้รับการอนุมัติคือ 30.9 เมกกะวัตต์

โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทประมาณ 530 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรประมาณ 40% (ในระยะ 10 ปีแรกที่ได้รับ Adder 8 บาท) โดย GUNKUL ถือสัดส่วนการลงทุน 51% ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าทั้ง 30.9 เมกกะวัตต์ จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้ถึง 12 ล้านลิตรต่อปี และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ได้ถึง 30,000 ตันต่อปี นอกจากนี้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในภาคครัวเรือนได้มากกว่า 40,000 ครัวเรือนต่อปี