เนื้อหาวันที่ : 2013-06-24 10:53:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 498 views

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง มอบเงินอุดหนุน 2.1 ล้านบาท เสริมสร้างป่าชุมชน

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง มอบเงินอุดหนุน 2.1 ล้านบาท เสริมสร้างป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี 22 แห่ง รวมพื้นที่ป่า 11,763 ไร่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลบริษัทในเครือ ร่วมกันมอบเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 22 หมู่บ้าน รวมเป็น 2.1 ล้านบาท แก่นายนัตฐา แช่มสะอาด  ประธาน ป่าชุมชนบ้านหนองแพงพวย และนายเฉลิมชัย จิรพงษ์ธนาเวช ประธานป่าชุมชนบ้านทุ่งกระถิน ซึ่งเป็นตัวแทนป่าชุมชนทั้ง 22 หมู่บ้าน โอกาสนี้นายเริงชัย ประยูรเวช  รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร และนายประลอง ดำรงค์ไทย (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินอุดหนุนดังกล่าว


พิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี” ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินงานร่วมกับ กรมป่าไม้ มุ่งหวังรักษาพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์อนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าในรูปแบบ“ป่าชุมชน” โครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 โดยมี ป่าชุมชน 22 แห่งที่บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนจดทะเบียนกับกรมป่าไม้ มีพื้นที่ป่ารวม 11,763 ไร่ ตั้งอยู่ใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง และอำเภอปากท่อ รวมทั้งให้ การสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการป่าแบบยั่งยืนของป่าชุมชน 5 แห่ง รวมพื้นที่ป่า 4,564 ไร่