เนื้อหาวันที่ : 2013-06-21 16:21:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 802 views

ตรวจงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

ประธานอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง รฟม. ประชุมและตรวจงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

นายมณฑล สุดประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ณ อาคารสำนักงานสนามของ รฟม. ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้รับจ้างก่อสร้างทั้ง 4 สัญญา เข้าร่วมประชุม พร้อมบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ บริเวณสถานีเตาปูน โดยประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้กำชับให้ควบคุมงานก่อสร้างโดยมีมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเข้มงวดมากขึ้น และได้ตรวจงานตามแนวสายทาง บริเวณก่อสร้าง ณ สถานีแยกนนทบุรี 1 สถานีสะพานพระนั่งเกล้า โดยสิ้นสุดที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า คลองบางไผ่ ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี