เนื้อหาวันที่ : 2013-06-14 12:00:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1593 views

พีทีจี ปลื้มปั๊มทะลุ 600 สาขา มั่นใจผลดำเนินงาน 56 ตามเป้า

พีทีจี โชว์ตัวเลขสถานีบริการน้ำมันทะลุ 600 สาขา พร้อมเร่งเพิ่มกองคาราวานรถบรรทุกน้ำมัน รับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น มั่นใจผลการดำเนินงานปีนี้เป็นตามเป้า

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งสิ้นมากกว่า 600 สาขาทั่วประเทศแล้ว ซึ่งได้เปิดสถานีบริการน้ำมันใหม่จำนวน 32 สาขา จากเป้าที่ตั้งไว้ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนสาขาทั้งหมดในปีนี้ที่ 155 สาขา โดยสาขาที่เปิดใหม่นั้นแบ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทบริหารเอง (สถานีบริการน้ำมัน COCO) จำนวน 29 สาขา และที่เหลืออีก 3 สาขา เป็นสถานีบริการน้ำมันที่เป็นของตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท (สถานีบริการน้ำมัน DODO) ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ำมัน COCO จำนวน 426 สถานี และ สถานีบริการน้ำมัน DODO จำนวน 180 สาขา

จากการที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันใหม่รวมถึงการเพิ่มโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทำให้ยอดขายต่อสถานีต่อเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 1.7 แสนลิตร ประกอบกับบริษัทฯ มีคลังน้ำมันซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 7 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ลำปาง ขอนแก่น สระบุรี นครราชสีมา (อ.ปักธงชัย) สมุทรสงคราม ชุมพร และนครศรีธรรมราช ทำให้การกระจายน้ำมันไปยังสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะกระจายคลังน้ำมันให้อยู่ทุกส่วนภูมิภาคของประเทศ และคาดว่าอนาคตอันใกล้อาจจะมีการขยายคลังน้ำมันในภาคเหนือและอีสานเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้การกระจายน้ำมันได้ดีกว่าเดิมและครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันคลังน้ำมันมีกำลังการผลิต (บรรจุ) น้ำมันได้ที่ 186 ล้านลิตร

ด้านกองคาราวานรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อรถสิบล้อบรรทุกน้ำมันเฉลี่ยปีละประมาณ 30 คัน และรถพ่วงบรรทุกน้ำมัน เฉลี่ยปีละประมาณ 50 คันนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้วในบางส่วน ซึ่งส่งผลให้การกระจายสินค้าจากคลังน้ำมันที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่นั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายพิทักษ์ กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ ยังมีความมั่นใจว่าสามารถเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้ และบริษัทฯ ยังคงเน้นกลยุทธ์ในการให้บริการสถานีน้ำมันบนถนนสายรอง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหลักของบริษัทฯ ประกอบกับการมีคลังน้ำมันที่กระจายทั่วประเทศและกองบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเอง ส่งผลให้การควบคุมต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มสถานีบริการน้ำมันโดยรวมในปี 2560 มากกว่า 1,200 ทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทุกพื้นที่

อย่างไรก็ดี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 11, 877 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,252 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 23% เนื่องจากการควบคุมต้นทุนที่ดี และการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 124 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน 16 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 11% ทั้งนี้ เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการจ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการลงทุนด้านบุคลากร ซึ่งสอดคล้องและรองรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัทฯ