เนื้อหาวันที่ : 2013-06-10 11:58:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1686 views

ไทยจับมือเยอรมัน เดินหน้าแผนอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการร่วมมือผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ให้ได้ตามเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 25 ในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำลง

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.อิงโก้ วิงเคิลมันน์ อุปฑูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประธานเปิดตัวโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และได้รับเกียรติจากนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นายทอร์สเท่น ฟริตเช่อร์ ผู้อำนวยการโครงการฯ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอร์มัน (GIZ) และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนาเรื่อง “แผนอนุรักษ์พลังงานไทย 20 ปี : ทิศทางการพัฒนาสู่สังคม คาร์บอนต่ำของประเทศไทย” ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการร่วมมือผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ให้ได้ตามเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 25 ในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำลง