เนื้อหาวันที่ : 2013-06-10 11:42:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1090 views

ปตท. – บีอาร์ที ร่วมจัดงานคืนความรู้สู่ชุมชน

ปตท. – บีอาร์ที ร่วมจัดงานคืนความรู้สู่ชุมชน ถ่ายทอดผลวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ของชายหาดขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปตท.-บีอาร์ที ร่วมจัดงานคืนความรู้สู่ชุมชน ถ่ายทอดผลวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ของชายหาดขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมสำนึกรักษ์บ้านเกิดให้แก่เยาวชนและชุมชนท้องถิ่น

นายโชคชัย ธนเมธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคุณนิยม ดวงส้ม นายอำเภอขนอม ร่วมเปิดงาน “คืนความรู้สู่ชุมชน โครงการวิจัยหาดขนอม ระยะที่ 2” และ “ค่ายเยาวชนขนอมรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2556 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้หัวข้อ “ขนอม..ความร่ำรวยบนฐานทรัพยากรชีวภาพ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายหาดขนอม ซึ่ง ปตท. และโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (บีอาร์ที) ร่วมศึกษาวิจัย มากว่า 6 ปี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและชุมชนรอบพื้นที่ ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นายโชคชัย กล่าวว่า ปตท. และหน่วยงาน บีอาร์ที ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ชายหาดขนอม จ.นครศรีธรรมราชมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2554 โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย สามารถนำผลการศึกษาไปบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นในรูปแบบการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้างหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ กับชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในระยะยาว ซึ่งตลอด 6 ปีของการศึกษาวิจัย พบสิ่งมีชีวิตมากมายที่แสดงถึงความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอำเภอขนอมที่ยังคงอยู่ อาทิ โลมาสีชมพู หญ้าทะเล สาหร่ายใบมะกรูด ปะการัง กุ้งเคย เป็นต้น

จากการวิจัยดังกล่าว ปตท. ได้นำผลการศึกษามาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการ จัดกิจกรรม“ค่ายเยาวชนขนอมรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 3” ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2556 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ขนอม โดยคัดเลือกผู้แทนเยาวชนชั้นประถมปลายและมัธยมต้น จาก 22 โรงเรียนในอำเภอขนอม เข้าร่วมค่ายเยาวชน เรียนรู้เรื่องราวทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติจริง

โดยมีพี่ๆ นักวิจัยจาก BRT และปราชญ์ชุมชน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดให้กับเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ โครงการคืนความรู้สู่ชุมชน และ ค่ายเยาวชนขนอมรักษ์บ้านเกิด เป็นอีกกิจกรรมที่ ปตท. เน้นกระบวนการศึกษาวิจัย ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้วิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือ เพื่อรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกับมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของโลก