เนื้อหาวันที่ : 2013-05-30 10:37:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 376 views

แนวโน้มการเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์ของหัวเมืองใหญ่

การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักขององค์กร โดยจะต้องมีการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือนก่อนปฏิบัติงานจริง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คุณภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ ได้กล่าวถึงแนวโน้ม และทิศทางการเติบโตของของบริษัทรวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ไว้ว่า บริษัทจะมุ่งเน้นพัฒนาใน 2 ด้านหลัก นั่นคือการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักขององค์กร โดยจะต้องมีการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือนก่อนปฏิบัติงานจริง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในทุกภูมิภาค


ในส่วนของแผนการดำเนินงาน ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยในปีนี้จะเน้นขยายการให้บริการไปยังต่างจังหวัดที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี โดยมีจุดมุ่งหวังรายได้รวมในปี 2556 จะเติบโตกว่าปีที่แล้ว 11%

สำหรับผลประกอบการในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะตัวแทนซื้อขายที่ดิน บ้านมือสอง คอนโดมือสองรวมถึงการให้บริการอสังหาริมทรัพย์ด้านอื่นๆแบบครบวงจร มีผลการดำเนินธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง “แสนสิริ” ถึง 47 โครงการ และผู้ประกอบการรายอื่นๆ อีกกว่า 17 โครงการ รวมมูลค่าโครงการกว่า 40,000 ล้านบาท นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่บริหารศูนย์การค้าและที่พักอาศัยในโครงการจามจุรีสแควร์อีกด้วย
 

สำหรับเรื่องที่นักลงทุนทั้งหลายหวั่นวิตกกันนั่นก็คือ “สัญญาณฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์” ซึ่งทางทีมวิเคราะห์ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความต้องการของตลาดแล้วพบว่า ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณดังกล่าว โครงการใหม่ๆในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะคอนโดติดรถไฟฟ้าภายใต้คอนเซป “คอนโด รถไฟฟ้าสะดวกสบาย” หรือโครงการแหล่งที่อยู่อาศัยตามหัวเมืองในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็น ขอนแก่น อุดรธานี้ ที่ล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถปิดการขายได้รวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งหมดล้วนมาจากความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงโมเดลสำคัญของการเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์ตามหัวเมืองใหญ่ๆว่า ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อให้วงจรของอสังหาริมทรัพย์สามารถเติบโตอย่างเต็มตัวและต่อเนื่องในระยะยาว นั่นก็คือการเตรียมความพร้อม 3 ระยะ เริ่มต้นจากเตรียมตลาดรอง (resale) สำหรับนักลงทุนระยะสั้นหลังจากปิดการขายโครงการแล้วระยะที่ 2 ควรมีการบริหารอาคารที่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพมีการบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้เสื่อมโทรมเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทาง และระยะที่ 3 หาตลาดเช่าสำหรับนักลงทุนระยะยาว ทั้งนี้หากมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของทั้ง 3 ระยะที่ดีแล้วนะ ก็จะช่วยให้อสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดนั้นๆ เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนแน่นอน