เนื้อหาวันที่ : 2007-06-14 18:04:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1558 views

กรมส่งเสริมการส่งออก จัด Bangkok Electric & Electronics 2007

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยแสดงศักยภาพในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐานสากล ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรในเอเชีย

.

Bangkok Electric & Electronics 2007 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยแสดงศักยภาพในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐานสากล เพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยในระดับสากล เพื่อขยายตลาดส่งออก และผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรในเอเชีย

 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2550 หรืองาน Bangkok Electric & Electronics 2007 (Bangkok E&E 2007) ขึ้นอีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรของเอเชีย

.

นายปกรณ์ ปุณฑริก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่า สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยในปี 2549 มีมูลค่าการส่งออกรวม 41,621 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 32 หรือ 1 ใน 3 ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งประเทศ

.

"เป็นที่น่าเสียดายว่าสินค้าส่วนใหญ่ทำการผลิตและส่งออกภายใต้แบรนด์ของต่างประเทศ ขณะที่สินค้าที่เป็นตราสินค้าไทยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายและยอมรับเท่าที่ควร ทั้งที่ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่ในระดับสากล ดังนั้น เราจึงควรใช้โอกาสนี้ในการโปรโมทสินค้าไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ในการเปิดตลาดใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียใต้"

.

งาน Bangkok E&E 2007 เป็นงานที่จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปีเช่นเดียวกับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC)  โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด Satisfaction and Innovation for a Better Life โดยเน้นส่งเสริมสินค้าที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและเป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

.

ภายในงาน Bangkok E&E 2007 จัดให้มีการแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอย่างครบวงจร อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (home appliances) เครื่องให้แสงสว่าง (lighting) เครื่องบันทึกภาพและเสียง (audio and visual appliances) และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม รวมทั้งสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ไพเบอร์ออปติกส์ โมเด็ม และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในปัจจุบัน

.

ในปีนี้คาดว่า จะมีผู้ผลิตและผู้ประกอบในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความเย็นเข้าร่วมงานกว่า 70 ราย 150 คูหา และมีผู้ซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าชมงานทั้งสิ้นกว่า 18,000 ราย โดยเฉพาะผู้ซื้อและผู้นำเข้ารายสำคัญจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินเดีย ไต้หวัน และประเทศในกลุ่มอาเซียน

.

นอกจากการจัดแสดงสินค้าแล้ว ในปีนี้คณะผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและเปิดตลาดส่งออกใหม่ๆ ให้กับผู้ส่งออกไทย โดยภายในงานครั้งนี้จัดให้มีการนัดหมายคู่ค้าเจรจาล่วงหน้า (Pre-B2B Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้ารายใหญ่จากต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Reverse Exhibition ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อรายใหญ่ได้นำเสนอความต้องการสินค้าในลักษณะพิเศษ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับรู้ถึงความต้องการของตลาดและสามารถสนองตอบได้ตรงตามความต้องการ

.

Bangkok E&E 2007 ได้จัดขึ้นพร้อมกับงาน Bangkok RHVAC 2007 และงาน Thailand International Logistics Fair 2007 เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าชมงานทั้งสามงานในคราวเดียวกัน

.

ส่วนแนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังถือว่ามีอัตราการขยายตัวที่น่าพอใจ โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2550 จะมีมูลค่าประมาณ 15,693 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นราว 5% จากปีที่ผ่านมา ส่วนสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะมีการขยายตัวราว 15% มีมูลค่าส่งออกราว 30,677 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและแผงวงจรไฟฟ้าจะมีการขยายตัวสูงมากที่สุดราว 20%