เนื้อหาวันที่ : 2013-05-28 10:10:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 907 views

อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี ยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี ผนึกสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย พร้อมพันธมิตร จัดหลักสูตร หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยรับการเปิดเสรีการค้า

นางสาววัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน กลยุทธ์ บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันความต้องการบุคลากรในระดับหัวหน้างานในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กำลังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ สำหรับการเปิด AEC (Asean Economic Community) การเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะกำลังเกิดขึ้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรก็เป็นทางเลือกที่ดี หรือแม้กระทั้งการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ทั้งนี้การขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คงหนีไม่พ้นในเรื่องของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคลากรในระดับหัวหน้างาน ( คลังสินค้า ) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นับได้ว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะต้องทำงานในส่วนของที่ตนเองต้องรับผิดชอบแล้ว ยังต้องบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้สำเร็จลุล่วง เพื่อสร้างผลลัพธ์และทำให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

ดังนั้น บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สถาบันขนส่งจุฬา และพันธมิตรหน่วยงานในวงการโลจิสติกส์ชั้นนำอีกหลายที่มาร่วมเป็นวิทยากร จัดทำหลักสูตร “ หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ ” ขึ้น โดยจะเรียนทุกวันเสาร์ - จำนวน 48 ชม.(8 วัน) ระยะเวลา (2 เดือน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โทร . 02-252-7425 อีเมลล์ mail@thailog.org

นางสาววัลภา กล่าวต่อว่า การเป็นหัวหน้างานที่ดีนั้น ไม่เพียงแค่มีทักษะและประสบการณ์ในสายงานที่ทำ แต่ยังต้องรู้จักการวางตัวเพื่ออยู่ร่วมกันและเป็นคนกลางที่ดีในการสื่อสารระหว่างหัวหน้า กับ ลูกน้อง ดังนั้นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทักษะความเป็นผู้นำจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ในหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาและยกระดับทักษะความเป็นผู้นำที่ดีให้กับหัวหน้างาน อาทิ เช่น การสื่อสารอย่างไรจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , การตั้งคำถามและการตอบคำถาม, การวิเคราะห์ตนเองและเพื่อนร่วมงาน และ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ดียิ่งขึ้น