เนื้อหาวันที่ : 2013-05-13 12:05:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1771 views

ปตท.รณรงค์เลี่ยงการเติมก๊าซ NGV เวลาเร่งด่วนเที่ยงถึงสี่โมงเย็น

ปตท. ร่วมมือ ร่วมใจ ส่งต่อความสุข ทุกการใช้ NGV รณรงค์เลี่ยงการเติมก๊าซ NGV ช่วงเวลาเร่งด่วนเที่ยงถึงสี่โมงเย็น มั่นใจแผนบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

 ปตท. เดินหน้าแคมเปญ ร่วมมือ ร่วมใจ ส่งต่อความสุข ทุกการใช้ NGV’ ขอความร่วมมือผู้ใช้ NGV หลีกเลี่ยงการเติมก๊าซในช่วงเวลาเร่งด่วนเที่ยงถึงสี่โมงเย็น พร้อมรณรงค์เลือกเติมก๊าซที่สถานีแนวท่อ เนื่องจากมีก๊าซ NGV ให้บริการเพียงพอทุกความต้องการ


ปัจจุบัน ความต้องการใช้ก๊าซ NGV มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีปริมาณการใช้ก๊าซสูงเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้ทั้งประเทศ ปตท.จึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาการบริการในทุกความต้องการใช้ NGV ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมได้เดินหน้าจัดแคมเปญรณรงค์ขอความร่วมมือเพื่อความสุขของผู้ใช้ก๊าซ NGV ทุกคน


ล่าสุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(ปตท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ “ร่วมมือ ร่วมใจ ส่งต่อความสุข ทุกการใช้ NGV” ณ สถานีบริการ NGV ภัทรชัยแก๊ส เจริญราษฎร์ โดยมี นายพัลลภ บูรณวัฒนกูล ผู้จัดการส่วนขายและบริหารสถานี ปตท.ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือที่ดีจากกลุ่มผู้มาใช้บริการ NGV เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ปตท.ยังได้ขอความร่วมมือผู้ใช้ทุกกลุ่มหลีกเลี่ยงช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเร่งด่วนที่แท็กซี่มาเติมก๊าซ NGV อย่างหนาแน่น และยังรณรงค์ให้ผู้ใช้รถ NGV เลือกเติมก๊าซที่สถานีแนวท่อ

ซึ่งมีก๊าซให้บริการตลอด โดยสังเกตสถานีแนวท่อได้จากป้ายด้านหน้า โดยมีความคาดหวังว่าแคมเปญนี้จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากผู้ใช้ทุกกลุ่ม และมั่นใจว่าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ NGV ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสุขให้ผู้ใช้ก๊าซ NGV ไม่มากก็น้อย

เพื่อความสะดวกสบายในการรับบริการยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลสถานีบริการ NGV และแผนที่สถานีแนวท่อเพิ่มเติมได้ที่
PTT Call Center 1365 NGV กด 5 หรือดาวน์โหลดแผนที่จาก www.pttplc.com