เนื้อหาวันที่ : 2007-06-13 14:59:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3507 views

TDS & Hakko จับมือสู่ผู้นำตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมหลากหลายแบรนด์ชั้นนำของโลก

    

.

คุณ Paul Yeo (Director)

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

.

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมหลากหลายแบรนด์ชั้นนำของโลก รวมถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Hakko ที่วางใจให้ TDS เป็นตัวแทนจำหน่ายจอระบบสัมผัส Touch Screen หรือ HMI Hakko ในประเทศไทย ซึ่งในความร่วมมือในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งขยายสินค้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น

.

และสำหรับคอลัมน์ Interview ในฉบับนี้วารสารของเราได้รับเกียรติจากคุณ Paul Yeo (Director) บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และคุณ Satoko Kusaka (Overseas Sales Section: HMI Division) บริษัท Hakko Electronics (Japan) จำกัด ได้มาร่วมพูดคุยถึงความเป็นมาของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ทางด้านการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และการเติบ โต ของสินค้าอุตสาหกรรม แนวโน้มความต้องการทางด้านการตลาด รวมถึงทิศทางธุรกิจในอนาคตของทั้งสองบริษัท

. 

 

.

Q: จุดเริ่มต้นของ TDS มีความเป็นมาอย่างไร ?

A: TDS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมหลากหลายแบรนด์ชั้นนำของโลก หลังจากนั้นก็ขยายสาขาไปยังต่างประเทศทั่ว South East Asia และประเทศไทยในปัจจุบัน

.

Q: ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีอะไรบ้าง และผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนที่ทำตลาดได้สูงสุด ?

A: สินค้าหลักของบริษัทจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบออ โต เมชั่น แบรนด์ชั้นนำของโลก และเราจะเน้นในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเหมาะสมทั้งในด้านราคาและคุณภาพ กลุ่มที่เราเน้นและการเติบ โต ในบ้านเราไปได้สวยขณะนี้คือตลาดทางด้านออ โต เมชั่น

.

Q: กลุ่มอุตสาหกรรมหรือตลาดที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และแนวโน้มความต้องการ ?

A: ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่รองรับผลิตภัณฑ์ของเรานั้น จะมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน เช่น กลุ่มโรงงานผลิตอาหาร, กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์, ผู้ผลิตเครื่องจักร, กลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมปิ โต รเคมี, อาคารสำนักงานที่เป็นระบบ Building Automation หรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นทางด้านการเดินเรือ (Marine) เป็นต้น

.

. 

Q: อุตสาหกรรมใดบ้างที่ TDS วางแผนว่าจะสามารถเติบ โต ได้อีกในอนาคตอันใกล้ ?

A: เราจะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่

.

Q: บริษัทมีช่องทางจำหน่ายและแผนในการดำเนินงานด้านการตลาดอย่างไรบ้าง ?

A: ปัจจุบันการตลาดในระบบออ โต เมชั่นมีการแข่งขันสูง และมีหลากหลายแบรนด์ที่ให้ลูกค้าเลือกใช้ซึ่งคุณภาพและราคาก็คงไม่ต่างกันมากนัก แต่ที่เราเน้นและให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือการบริการ และความเอาใจใส่ให้ความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

.

.

Q: ความสามารถทางด้านการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโดยรวมเป็นอย่างไร ?

A: ในตลาดระบบออ โต เมชั่น ทางบริษัททีดีเอส ก็เข้ามาเริ่มต้นได้ประมาณ 3 ปีซึ่งดูจากส่วนแบ่งการตลาดและการเติบ โต ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพราะเรามีอัตราการเติบ โต เป็นเท่าตัวในทุก ๆ ปี

.

Q: แนวโน้มธุรกิจของบริษัทมีทิศทางเป็นอย่างไร ?

A : การเติบ โต ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพราะเรามีอัตราการเติบ โต เป็นเท่าตัวในทุก ๆ ปี และฐานลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบได้ในทุกอย่างที่ต้องการ

.

Q: มองโอกาสการเติบ โต ในประเทศไทยเป็นอย่างไร ?

A: การเติบ โต ในตลาดออ โต เมชั่น ปัจจุบันเติบ โต ขึ้นเรื่อย ๆ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการแข็งขันกันสูง เราจึงต้องพัฒนาองค์กรให้ตามให้ทัน

.

..

Q: จุดแข็งของ TDS ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ?

A: เรามุ่งเน้นการบริการเป็นหลัก ความรวดเร็วในการทำงาน การบริการที่เป็นมิตร และความจริงใจต่อลูกค้า 

. 

.

คุณ Satoko Kusaka (Overseas Sales Section: HMI Division)

บริษัท Hakko Electronics (Japan) จำกัด

.

Q: จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ Hakko มีความเป็นมาอย่างไร ?  

A: Hakko Electronics เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1963 ในประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผู้ผลิต Touch Screen และ HMI ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์การทำงานมากว่า 40 ปี ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Hakko ส่วนในประเทศไทยนั้น Hakko ได้เข้ามาทำตลาดโดยผ่านช่องทางของบริษัท TDS Technology ประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 ซึ่งเป็นเวลากว่า 3 ปี โดย Hakko Electronics แต่เดิมนั้นเริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Control Box ให้กับอุตสาหกรรมก่อน จากนั้น เมื่อตลาดทางด้าน PLC มีการเติบ โต และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทั่วไป Hakko Electronics จึงมีแนวคิดว่าควรจะมี Panel ขึ้นมา เพื่อทำการควบคุมการทำงานในอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PLC ได้โดยตรง จึงได้มีการผลิต Touch Screen ขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดการเติบ โต ของ PLC ดังกล่าว

.

 

.

Q: ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Hakko มีอะไรบ้าง และกลุ่มไหนที่ทำตลาดได้สูงสุด ?

A: ผลิตภัณฑ์ของ Hakko สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้าน FA: Factory Automation และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางด้าน HMI: Human Machine Interface โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่เป็น Control Box ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะผลิตเพื่อรองรับให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร หรือโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มของชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่เป็น FA ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่ม HMI ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Touch Screen ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำตลาดได้สูงสุดในประเทศไทยตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็น Touch Screen เสียเป็นส่วนใหญ่

.

Q: กลุ่มอุตสาหกรรมหรือตลาดที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มความต้องการเป็นอย่างไรบ้าง ?

A: ผลิตภัณฑ์ของ Hakko ค่อนข้างจะมีชื่อเสียง กลุ่มผู้ใช้จึงให้การตอบรับอย่างต่อเนื่องทำให้มีแนวโน้มการเติบ โต สูงขึ้นในแต่ละปีมากกว่า 20% ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่รองรับผลิตภัณฑ์ของเรานั้น จะมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน เช่น กลุ่มโรงงานผลิตอาหาร, กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์, ผู้ผลิตเครื่องจักร, กลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมปิ โต รเคมี, อาคารสำนักงานที่เป็นระบบ Building Automation หรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นทางด้านการเดินเรือ (Marine) เป็นต้น

.

Q: อุตสาหกรรมใดบ้างที่ Hakko วางแผนว่าจะสามารถเติบ โต ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ?

A: เราวางแผนไว้ในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร ซึ่งเรามองว่าอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่สามารถเติบ โต ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการทางด้านการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศทางด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้น จึงทำให้ความต้องการใช้เครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้มีสูงขึ้นตามไปด้วย

.

.

Q: บริษัทมีช่องทางจำหน่ายและแผนในการดำเนินงานด้านการตลาดอย่างไรบ้าง ?

A: เราอาศัยช่องทางที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด 25 ตัวแทน ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกทั้งอเมริกา ยุโรป อังกฤษ อิตาลี เกาหลี ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละตัวแทนจำหน่ายก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ Hakko คอยดูแลให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างใกล้ชิด ส่วนในประเทศไทยก็จะผ่านทางบริษัท TDS Technology ประเทศไทย ส่วนทางด้านการตลาด เราจะทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จะดูว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร เมื่อได้คำตอบเราก็จะตอบสนองทางด้านความต้องการนั้น

.

Q: จุดแข็งของ Hakko ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ?

A: จุดแข็งของ Hakko คือมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก คือจะดูว่าลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหนเราก็สามารถตอบสนองได้ ส่วนจุดแข็งของผลิตภัณฑ์นั้นก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานที่กว้างขวาง สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้หลากหลายทั่วโลก สามารถควบคุมการทำงานได้ง่าย รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ส่วนทางด้านบริการและการรับประกัน เรามีประกันสินค้า 2 ปี ซึ่งมากกว่าที่อื่นซึ่งรับประกันเพียงแค่ 1 ปี เหล่านี้ เป็นต้น

.

.

จากที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทั้ง บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Hakko Electronics (Japan) จำกัด ที่มีต่อตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ผนวกกับศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิผลการใช้งานอย่างสูง รวมทั้งการบริการที่ยอดเยี่ยมจากบุคลากรผู้ชำนาญงานของบริษัท คงจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอุตสาหกรรมโดยรวม และก้าวสู่ผู้นำสินค้าอุตสาหกรรมต่อไป