เนื้อหาวันที่ : 2007-06-13 10:20:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 9338 views

เทคโนโลยีระบบความดันสูง High Pressure Systems Technology

บริษัท Analytical and Technology 2000 จำกัด เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมการผลิตในทุกอุตสาหกรรมทุกประเภท และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านระบบความดันสูงอย่างเป็นทางการของยี่ห้อ Haskel, Butech และ Parker ผลิตที่เกี่ยวข้องกับระบบด้านความดันสูง

บริษัท Analytical and Technology 2000 จำกัด เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมการผลิตในทุกอุตสาหกรรมทุกประเภท และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านระบบความดันสูงอย่างเป็นทางการของยี่ห้อ Haskel, Butech และ Parker ผลิตที่เกี่ยวข้องกับระบบด้านความดันสูง มีดังนี้

.

.

Haskel มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตและออกแบบระบบความดันสูง มานานกว่า 60 ปี เป็นระบบที่ใช้ควบคุมทางด้านความดันสูงทั้งระบบไฮดรอลิก (ใช้ของเหลวส่งถ่ายกำลัง) และนิวเมติก (ใช้ลมส่งถ่ายกำลัง) มีผลิตภัณฑ์หลักๆ คือ High Pressure  Pump System ซึ่งจะใช้อากาศอัดเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน  ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มชนิดของปั๊มตาม Huid หรือ Modai ที่จะนำไปใช้งานและขนาดกำลังของปั๊ม ดังนี้

 

 

.

Air Amplifier Model Ranges HAA31 Models

 • Single-acting, single-stage air pressure amplifiers
 • 3 models with ratios of (2.5:1), (3.5:1) & (4.5:1)
 • Maximum inlet pressure of 125 psi
 • Maximum outlet pressures from 320 psi to 600 psi

AA Models

 • Single-acting, single-stage air pressure amplifiers
 • 3 models with ratios of (8:1), (15:1) & (30:1)
 • Maximum inlet pressures from 1,250 psi to 4,500 psi
 • Maximum outlet pressures from 2,500 psi to 4,500 psi
AAD Models
 • Double-acting, single-stage air pressure amplifier provides outlet flow on each stroke of cycle and gains "lift" from inlet pressure
 • 4 models with ration of (2:1), (5:1), (15:1) & (30:1)
 • Maximum inlet pressures from 300 psi to 4,500 psi
 • Maximum outlet pressures from 300 psi to 5,000 psi

AAT Models

 • Two-stage air pressure amplifier provides two high pressure pistons of different ratios within a single unit for maximum efficiency at higher outlet pressures
 • 3 models with ratios of (7/30), (15/30) & (30/50)
 • Maximum inlet pressures from 300 psi to 3,000 psi
 • Maximum outlet pressures from 4,500 psi to 5,000 psi
GAS BOOSTER เป็นปั๊มเหมาะสำหรับในการสั่งจ่ายและอัดบรรจุแก๊ส

1. Nitrogen (N2)

2. Helium (He)

3. Breathing Air (N2O2)

4. Nitrous Oxide (N2O)

5. Carbon Dioxide (CO2)

6. Neon (Ne)

7. Argon (Ar)

8. Sulphur Heaxfluoride (SF6)

9. Oxygen (O2) - maximum safe working pressure 345 bar (5000 psi)

10. Carbon Monoxide (CO)*

11. Hydrogen (H2)*

12. Methane (CH4)*

13. Ethylene (C2H4)*

14. Deuterium (D2)*

15. Natural Gas (CH4) - often contains a high proportion of CO2 & N2*

*For these gases (10-15), the gas booster must be operated in a safe and well-ventilated area and vent (s) piped to controlled environment,

.

คุณสมบัติ

 • เป็นปั๊มที่ไม่มีส่วนปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอน โดยการแยกระหว่างช่องแอร์ที่ใช้ขับและช่องของแก๊ส
 • สามารถสร้างแรงดันได้ถึง 39,000 psi (2690 bar)
 • ขนาดของปั๊มมีให้เลือกมากกว่า 40 รุ่น
 • มีชุดระบายความร้อนในตัว

BASIC TYPES OF GAS BOOSTERS

.
LIQUID PUMP ปั้มส่งจ่ายและอัดของเหลว น้ำมัน Hydraulic แรงดันสูง
MODEL RANGES
1/3 HP (.25 kw)

 

 

 

 • Pressures to 15,000 psi
 • Flow rates to 3 gpm (12 t/min)
 • 25 Models
 • All Hydrautic fluides,
 • Water-plain or DI,
 • Solvents, Mild chemicals,
 • Liquified gases
3/4 HP (.56 kw)
 • pressures to 15,000 psi
 • Flow rates to 2-4 gpm (9.0 t/mim)
 • 9 Models
 • Hydraulic fluide:
 • Petroleum Base,
 • HWCF & 95/5 Plain water
 • Liquilied gases
1.5-2.2 HP (1.12 - 1.16 kw)
 • Pressures to 100.000 psi
 • Flow rates to 2-4 gpm (9.0 t/min)
 • 97 Models
 • Same as 1/3 HP
 • Modilictions also avaitable for temperature extremes
3 HP (2.25 kw)
 • Pressures to 15,000 psi
 • Flow rates to 8 gpm (18 t/min)
 • 7 Models
 • Hydraulic fluids, Petroleum base, HWCF & 95/5, Plain water
6 HP (4.5 kw)
 • Pressures to 10,000 psi
 • Flow rates to 15 gpm (56 t/min)
 • 20 Models
 • All Hydraulic fluids,
 • Water-Plain or DI,
 • Solvents
8 HP (6.0 kw)
 • Pressures to 22,500 psi
 • Flow rates to 12 gpm (45 t/min)
 • 9 Models
 • All Hydraulic fluids,
 • Water-plain or DI,
 • Sotvents,
 • Liquited gases
10 HP (7.5 kw)
 • Pressures to 36,000 psi
 • Flow rates to 3 gpm (12 t/min)
 • 2 Models
 • All Hydraulic fluids,
 • Water-plain or DI, Solvents, Liquihed gases
.

การประยุกต์ใช้งาน Liquid Pump ร่วมกับ Liquid ต่าง ๆ

FLUID  ที่สามารถใช้งานที่เหมาะสมตาม Service Code

1. Petroleum base cils, Kerosene, Diesel tuel, Water with 5% soluble oil

2. Plain Water

3. Most Phosphate Ester base fire resistant hydraulic fluids : e-g, Pydraut, Lidot, Cellulube, Fyrquel, and Houghtosafe 1120 and Petroleum base solvents compatible with UHMWPE (Ultrahigh Molecutar Weight Polyethylene) dynamic, and Viton static seals.

4. Petrolum base solvents, e.g, Boron fuels, Aromatic hydrocarbons (Benzene, Toluene, Xylene, Hylene etc.): Chlonnated solvents (Tnchloroethylene, Carbon Tetrachloride, Chiorobenzene, etc) : Mecaptans, Dowtherm A, Fluoronated solvents (Fluorobenzene, Fluorochloroethylene, etc), Dowtherm E, plus all of group 3 plus some mildly corrosive acids compalible with wetted matenais See mote (5A) for service with Methyl-Ethyl-Ketone, Methyl Acetone, Diacatone, Alcohol and Frecn 22

5. Skydrol and Aerosate hydraulic fluid. Acetone and some aicchols (Ethyl, Methyl and isopropyl) Also suitable for these fluids if viton static seals replaced with EPR, specity modfication number 51331 (no extra charge). e.g, 51331-MDTV-5 (Most Phosphate Estar base fluds solidity at approximately 30,000 psi)

6. Deionized water

 .
ตารางข้อดี ของ Air Driven Pump เทียบกับ Pump แบบใช้ไฟฟ้า

.

ปัจจุบันมีการติดตั้งและใช้งานในอุตสาหกรรมทุกประเภท อุตสาหกรรมที่มีการนำไปใช้งานมากมีดังนี้

.

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas)

ระบบที่ใช้กับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซ มีดังนี้
.

ระบบทดสอบความดัน (Portable Pressure Test System)

เป็นการนำเอา Air Driven Liquid Pumps มาประยุกต์ใช้งาน โดยประกอบเป็นชุดสำเร็จสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใดโดยสามารถนำไปใช้ทดสอบความดันในการทำงานของอุปกรณ์ได้ดังนี้

 • ระบบแลกเปลี่ยนความดัน
 • ระบบท่อ
 • Wellhead Valves
 • หม้อต้มไอน้ำ
 • Filter Housings
 • ถังดับเพลิง
 • Pumps
 • Accumulators
 • Regulators
 • ระบบ Hydraulic/Pneumatic Circuits ในโรงงานอุตสาหกรรม
.

ระบบทดสอบความดัน TestPac

สามารถใช้กำเนิดความดันได้สูงสุดถึง 7,000 bar อีกทั้งยังให้อัตราการไหลสูงถึง 76 LPM ใช้ได้กับน้ำมัน น้ำ และสารเคมี

.
มีข้อดีที่ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเหมาะกับงานที่ต้องเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ
.
ระบบเพิ่มเติมความดันส่งจ่ายและบรรจุก๊าซ (Gas Pressurization and Transfer)
สามารถออกแบบ ผลิต ทดสอบ และปรับแต่งระบบให้ใช้กับงานได้หลายแบบ เช่น
Hose Test Rigs เป็นการทดสอบสายเชื่อมต่อสามารถทดสอบได้หลายลักษณะทั้งแบบทำลาย และไม่ทำลาย คือ
 • Mandrel extraction เครื่องอัดแบบหมุน
 • Proof
 • การทนความดันเป็นช่วงๆ
 • ทดสอบการรั่วไหล
 • ทดสอบการแตก เป็นการทดสอบแบบทำลาย
.

Gas  Recovery, Reclaim & Recharge System

สำหรับการนำก๊าซ ราคาแพง กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถ Purify ในสภาพที่เป็นก๊าซเหลวได้ ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่า การ Purify ในสภาพที่เป็นก๊าซ และไม่มีมลพิษ

 • Valve Test Rigs สำหรับทดสอบความดันของอุปกรณ์ควบคุมทุกชนิด และ Safety Relief Valves
 • Test Bench โต๊ะใช้ในการปรับแต่งอุปกรณ์
 • Cylinder & Container Test Rigs สำหรับการทดสอบ
 • ถังบรรจุก๊าซ
 • ถังบรรจุสารดับเพลิง
 • CO2 Cylinders ถังบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • Air Receviers
 • Gas Transfer Unit เป็นระบบที่ใช้ถ่ายก๊าซระหว่างถัง ใช้ได้ทั้งสถานะก๊าซและของเหลว
.

อุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Industry)

ส่วนใหญ่จะใช้ในขบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกด้วยก๊าซ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกได้ดังนี้

Blowing Agent Metering System ใช้สำหรับการฉีดจ่าย CO2, N2 Butane และ Pentane โดยใช้ Gas Booster สำหรับการฉีดจ่าย Gas ใช้ Pump สำหรับการฉีดจ่ายของเหลวและการฉีดที่ใช้ Polyropylene สำหรับขั้นตอนการผลิต มีดังนี้

 • System Pressure Control
 • Closed Loop Mass Flow Control
 • Injection Pressure Control
.

Injection Blow Moldings สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับงานฉีดก๊าซที่ความดันสูง ซึ่งก๊าซที่จำหน่ายโดยทั่วไปให้ความดันไม่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของชิ้นงานขึ้นรูปไม่เต็มแม่พิมพ์

 • Plastic Printing Air Sleeve Fitting and Removal
 • Power Clamping ใช้บีบตัวแบบ และรักษาระดับความดันสูงๆ โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานขณะที่คงค่าความดันไว้
ทั้งนี้ยังเหมาะกับผู้ผลิตตู้เครื่องฉีด ที่จะนำไปใช้ในการผลิตตู้ฉีด หรือตู้เป่าพลาสติกด้วย
.
อุตสาหกรรมรถยนต์ (Automobile Industries)

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ สามารถนำระบบทดสอบไปใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วจากโรงงานผลิต แล้วมาประกอบเป็นรถที่สมบูรณ์ มีระบบทดสอบที่เกี่ยวข้องดังนี้

.
Cylinder & Container Test Rigs
เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับทดสอบส่วนต่าง ๆ ดังนี้
 • Air Bag Inflators ระบบจ่ายลมให้ถุงลมนิรภัย
 • NGV Cylinders เพื่อทดสอบถังใส่ก๊าซ NGV
.

Host Test Rigs

สำหรับทดสอบ Host ในส่วนต่างๆ ดังนี้
 • ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์
 • ระบบเครื่องปรับอากาศ
 • หม้อน้ำ
 • ระบบเบรค
 • ระบบท่อของเครื่องยนต์
.

จะเห็นได้ว่า สามารถนำไปใช้งานกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมาก ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยชีวิต (FireFighting & SafetyEquipment)

ในระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยชีวิต นำ Oil-Free Air-Driven Gas Boosters มาประยุกต์ใช้ มีข้อดีดังนี้

 • ไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ทำให้ตัดปัญหาในการขาดแคลน แหล่งกำเนิดไฟฟ้าในที่ปฏิบัติงาน
 • น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยคนคนเดียว
 • ส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นรวมอยู่ในชุด ไม่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม
 • มีระบายความร้อนอัตโนมัติไม่ต้องใช้น้ำ หรือ ลมจากภายนอก
.

ชุดประกอบสำเร็จพร้อมใช้งานใน Application ต่าง ๆ ดังนี้

 • Non-Lube, Oil-Free Oxygen Boosters สำหรับก๊าซ Oxygen ที่ใช้หายใจในงานดับเพลิงและงานช่วยเหลือในเหมืองแร่
 • ระบบ Air Booster System สำหรับหายใจของแผนกผจญเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ระบบ Air Booster System สำหรับหายใจของกองดับเพลิงในเทศบาล
 • ระบบ Air Driven Oxgen Booster ใช้ในทางทหารและเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตส่วนตัว
 • ระบบ Oxygen Booster Industrial Fire Departments
 • ระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในด้านการดับเพลิงและการช่วยชีวิต
 • Holon Filling and Recovery of Fire Extinguisher
 • CO2 Filling of Fire Extinguisher and ระบบ ทางลงฉุกเฉินของเครื่องบิน (Slide Inflate)
 • Oxygen Filling of Life Support and Resuscitation Bottles
 • ระบบเติมก๊าซ สำหรับหายใจของเรือช่วยเหลือของแท่นเจาะน้ำมัน
 • Cylinder & Container Test Rigs สำหรับ Pressure and Volumetric Strtch Testing of Fire Extinguisher and Gas Containers เพื่อทดสอบความแข็งแรงของถังบรรจุก๊าซค่าที่มากกว่าความดันที่ถังใช้งานอยู่และค่าการขยายตัวของถังเปรียบเทียบกับถัง  นำไปใช้ในโรงอัดก๊าซลงถัง
.

เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบผลิต อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับทางด้านความดันสูงประเภท Valves, Fitting, Tubing และอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น

 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • Waterjet/Waterblast การขัด และการตัดโลหะด้วยน้ำที่ความดันสูง
 • Aerospace
 • Marine
 • หน่วยงานรัฐบาล
 • อุตสาหกรรมทั่วไป
.

 สามารถใช้งานในระบบความดันสูง ดังนี้

 • ช่วงความดันตั้งแต่ Vacuum จนถึง 150,000 psi (10,340 bar)
 • ช่วงอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากๆ
 • -423 องศาฟาเรนไฮด์ จนถึง 1200 องศาฟาเรนไฮด์  (-253 องศาเซลเซียน) จนถึง (649 องศาเซลเซียส)
 • ในสภาวะที่มีการกัดกร่อนมาก อาจจะเนื่องมาจากอุณหภูมิหรือสารกัดกร่อน
 • ใช้ได้กับของไหลทั้งในรูปของเหลว และก๊าซ
.

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต ได้แก่ Needle Valves, Pipe Valves and Fittings, Ball Valves โดยอ้างอิงการผลิตจากมาตรฐานที่ใช้ในงานทางทหาร MIL-14520BA Special Applications

.
สำหรับใช้ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานมากกว่าปกติ
.
High Temperature/Cryogenic Valves
 • สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง +1200 deg F (+649 deg C)
 • สามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ ถึง -423 deg F (-253 deg C)
 • H2S Wellhead Service
 • NACE Specification MR-01-75 และ API Specification SA เพื่อใช้กับก๊าซ H2S (มีรุ่น AntiVibration เพื่อป้องกันปัยหาจากการล้าของเกลียว)High Temperature Seals
 • Ball Valve ใช้สำหรับอุณหภูมิสูงถึง +550 deg F (+323 deg C)
.
Sub-Sea Equipment
 • ทำการทดสอบสอบที่ 14,000 ฟุต (4200 เมตร)
 • ใช้ได้กับ Hydrogen Sulfides, Corrosion Inhibitors, Paraffin Thinners และอื่นๆ
 • NACE Specification MR-01-75 และ API Specification 6A