เนื้อหาวันที่ : 2007-06-12 16:45:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2019 views

ฮอนด้าเตรียมบุกตลาดเซลล์แสงอาทิตย์

บริษัท ฮอนด้า โซลเทค จำกัด จะเริ่มจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) แบบฟิล์มบางเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก

.

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ของฮอนด้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียเปิดเผยวันนี้ว่า ฮอนด้าจะเริ่มจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) แบบฟิล์มบางเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ปลายปีนี้ โดยบริษัท ฮอนด้า โซลเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านเซลล์แสงอาทิตย์ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก

.

เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางดังกล่าวพัฒนา และผลิตขึ้นโดยบริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบขึ้นจากธาตุโลหะต่างๆ เช่น ทองแดง (Copper) อินเดี้ยม (Indium) แกลเลี่ยม (Gallium) และเซเลเนี่ยม (Selenium) หรือใช้ชื่อย่อว่าซิกส์ (CIGS) ทำให้เซลล์แสงอาทิตย์นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

.

ทั้งนี้ บริษัทฮอนด้า โซลเทค จำกัด จะเริ่มผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานหลังใหม่ ที่มีกำลังการผลิตต่อปีสูงถึง  27.5 เมกกะวัตต์ ในปลายปีนี้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น

.

อนึ่ง ธุรกิจเซลล์แสงอาทิตย์ของฮอนด้านี้ สะท้อนถึงการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังของฮอนด้า  โดยเมื่อปี พ.ศ. 2549 ฮอนด้าได้ประกาศเป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตในโรงงานของฮอนด้าทั่วโลก โดยฮอนด้าได้มุ่งวิจัยและพัฒนา พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์กำเนิดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง

.

.
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:

          ชนิด:                                      CIGS (Copper, Indium, Gallium and Selenium) 

          กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด:             125 วัตต์* 

          ขนาด (มิลลิเมตร):                   กว้าง 791 มม. ยาว 1,417 มม. หนา 37 มม. 

          น้ำหนัก:                                  14.3 กิโลกรัม 

          ราคาจำหน่ายโดยประมาณ:      60,375 เยน (ประมาณ 17,500 บาท)

.

- กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าวทดสอบโดยฮอนด้า ที่ภาวะค่ามวลอากาศ 1.5 ค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ 1 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร และอุณหภูมิแผงเซลล์ 25 องศาเซลเซียส

- สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิอากาศ สูงสุด 40 องศาเซลเซียส ถึงต่ำสุด ติดลบ 20 องศาเซลเซียส

- ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดขึ้นอยู่กับค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ สภาพพื้นที่ที่ติดตั้งแผงเซลล์ (ตำแหน่งทิศที่ตั้ง มุมองศา และสภาพพื้นที่รอบๆ) สภาพภูมิศาสตร์ และระดับอุณหภูมิ