เนื้อหาวันที่ : 2007-06-12 11:09:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1821 views

ซีเกทโคราช ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช (กลาง) ร่วมกับชุมชนอำเภอสูงเนินปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียวให้แก่ชุมชน เป็นหนึ่งในกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

.

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช (กลาง) ร่วมกับชุมชนอำเภอสูงเนิน รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยผู้บริหารและพนักงานซีเกท ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่       สีเขียวให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุน ปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ ของชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงเนินด้วย