เนื้อหาวันที่ : 2013-04-30 15:09:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1603 views

พีทีจี เดินหน้าโรดโชว์หัวเมืองใหญ่ แสดงความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียน

พีทีจี ผู้ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน พีที เดินสายพบนักลงทุน ตะลุย 4 หัวเมืองใหญ่ หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และโคราช

พีทีจี” ผู้ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน พีที เดินสายพบนักลงทุน ตะลุย 4 หัวเมืองใหญ่ หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และโคราช รวมถึงกรุงเทพฯ เพื่อแสดงศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ สถานีบริการน้ำมัน พีที ที่แข็งแกร่งและพื้นฐานอันมั่นคงของบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอและเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางศรัณยา กระแสเศียร กรรมการบริหาร บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัทบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าวว่า ความคืบหน้าหลังจากที่พีทีจีฯ ได้ยื่นแสดงแบบรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้น ขณะนี้บริษัทฯ เตรียมนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์) ใน 4 หัวเมืองใหญ่ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และโคราช โดยบริษัทฯ เริ่มเดินสายพบนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 24 – 29 เมษายนนี้

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า การตัดสินใจเดินสายพบนักลงทุนในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความรู้จักและเข้าใจในตัวธุรกิจน้ำมันของพีทีจีมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเป็นอย่างดี

การที่ตัดสินใจเลือก 4 เมืองใหญ่ และกรุงเทพมหานครนั้น ก็เนื่องมาจากนักลงทุนตามหัวเมืองใหญ่เหล่านี้มีความสนใจและศึกษาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีศักยภาพในการลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจในตลาดทุนเป็นอย่างมาก จึงเป็นการดีต่อบริษัทฯ ในการทำความรู้จักและสร้างความเข้าใจในธุรกิจให้กับผู้ลงทุน โดยมองว่าหลังจากการโรดโชว์ในครั้งนี้นั้น บริษัทฯ น่าจะสามารถกระตุ้นความต้องการในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี”

ด้านนายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที กล่าวว่า สำหรับการเดินสายโรดโชว์ในครั้งนี้ เพื่อต้องการที่จะอธิบายให้นักลงทุนได้เห็นภาพและเข้าใจการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถึงศักยภาพและพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้น บริษัทฯ มีแผนลงทุนเพื่อขยายธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมัน PT ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกนำมันเพื่อรองรับในการขนส่ง อีกทั้งการขยายธุรกิจร้านกาแฟสด “พันธุ์ไทย” และร้านสะดวกซื้อ “แมกซ์มาร์ท” ในสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงการลงทุนเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการ และการปรับปรุงพัฒนาซอฟท์แวร์และระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดำ เนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 420, 000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 33, 400,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 386,600,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการเสนอขายกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์