เนื้อหาวันที่ : 2007-06-08 09:03:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1200 views

คต. จัดสัมมนา JTEPA โอกาสทองของผู้ประกอบการไทย

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมกระตุ้นเอกชนไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA) ให้มากที่สุด เพื่อให้การใช้สิทธิฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

กระตุ้นเอกชนไทยใช้ประโยชน์จาก JTEPA ให้มากที่สุด สืบเนื่องจากการลงนามของไทยและญี่ปุ่น ในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA)  เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ทำให้ ความตกลงดังกล่าว มีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2550 นี้

.

ดังนั้น  เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์จากความตกลง  JTEPA นี้ ให้มากที่สุด  กรมการค้าต่างประเทศ (คต.)จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง JTEPA โอกาสทองของผู้ประกอบการไทย  ขึ้น เพื่อให้ภาคเอกชนได้เตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว ในการสัมมนาจะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง JTEPA ประตูสู่ต่ลาดญี่ปุ่น  โดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และการเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ได้รับประโยชน์ จาก JTEPA โดยมุมมองของภาคเอกชนที่อยู่ในแวดวงสินค้าเกษตร /อุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ยังเปิดคลินิก รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในทางปฏิบัติ  เพื่อให้การใช้สิทธิฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

.

การจัดสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550  ณ ห้องอโนมา แกรนด์  ชั้น 3  โรงแรมอโนมา  ราชดำริ  กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มเป้าหมายสินค้าที่ได้รับประโยชน์ อาทิ อาหารทะเล สิ่งทอ และรองเท้า  อัญมณี  ปิโตรเคมีและพลาสติก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องประมาณ  350 คน

.

จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิต  ผู้ส่งออก นักธุรกิจและผู้สนใจ ติดต่อลงทะเบียนเข้ารับฟังการสัมมนา ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางการค้า   โทร. 0 2547 5097   0 2547 4817   โทรสาร  0 2547 4816  หรือ www.dft.moc.go.th