เนื้อหาวันที่ : 2013-04-26 10:00:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 832 views

GDP ของจีนชะลอตัวลงที่ 7.7% ในไตรมาสแรก

การขยายตัวที่ชะลอตัวลง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความซับซ้อนด้านเศรษฐกิจทั่วโลก และรัฐบาลเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจจุลภาคด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามการขยายตัวระหว่าง 7.4% ถึง 7.9% ถือว่าปกติ แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่าในไตรมาสสองจะขยายตัวขึ้นเล็กน้อย จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่

นักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่า รัฐบาลน่าจะมุ่งเน้นการขยายเขตเมือง และลดภาษีลงเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวควรมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปการเมือง และเศรษฐกิจ