เนื้อหาวันที่ : 2013-04-25 09:18:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 846 views

กิจการร่วมค้าญี่ปุ่น-ไทย ถอนตัวจากโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 3.5 แสนล้าน

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ยืนยันการลาออกของกิจการร่วมค้าญี่ปุ่น-ไทย จากโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ 3.5 แสนล้าน

โดยมีข้อความในหนังสือยืนยันการลาออก ระบุว่ากิจการร่วมค้าญี่ปุ่นไทยได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลไทยได้เชิญบริษัทให้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว และได้มีการทำงานมาตลอด ทางบริษัทรู้สึกดีใจ แต่หลังจากที่ได้หารือกันในเชิงการค้า บริษัทตัดสินใจที่จะไม่เสนอโครงการในที่สุด...