เนื้อหาวันที่ : 2013-04-24 14:42:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1232 views

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิด PEA LED Building ตั้งเป้าเปลื่ยน 2 แสนหลอด ภายในปี 2557

นายโชคจุน สุคันธาพฤกษ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดเผยว่า PEA ให้ความสำคัญเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งหลอด LED นั้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กว่า 40,000 ชั่วโมง อายุการใช้งานยาวนานกว่า หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถึง 4 เท่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาคาร PEA LED Building เป็นหนึ่งในโครงการ ตามนโยบาย "Road to LED" และ "Green Office" ที่ PEA มุ่งเน้นเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากสำนักงานของ PEA และการพัฒนาสู่การเป็น อาคารภาครัฐ แบบอย่างด้านการประหยัดพลังงาน โดย PEA LED Building ได้มีการดำเนินการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ มาเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ขนาด 23 วัตต์ จำนวน 5,000 หลอด ซึ่งจะช่วยให้ลดการใช้พลังงานด้านแสงสว่าง ประมาณ ร้อยละ 50 คิดเป็น พลังงานไฟฟ้า 407,700 หน่วน/ปี หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้า ประมาณ 1.4 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้ นายโชคจุน ยังกล่าวด้วยว่า PEA ตั้งเป้าหมาย ขยายและติดตั้งหลอด LED ในสำนักงานของ PEA เอง ให้ได้ 200,000 หลอด ภายในปี 2557 ครอบคลุมสำนักงานการไฟฟ้า 900 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ PEA ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 8.8 ล้านหน่วย/ปี หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้า ประมาณ 30 ล้านบาท/ปี

อย่างไรก็ตาม PEA จะดำเนินการโครงการ คู่ขนานไปกับโครงการเปลี่ยนหลอดโคมไฟถนนทั่วประเทศ ให้เป็นหลอด LED และโครงการที่ร่วมกับอาคารภาครัฐ โรงพยาบาล และมหาวิยาลัย ในการร่วมกันเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน ขณะที่ภาคครัวเรือนนั้น จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในทางอ้อม ว่า หลอดประหยัดไฟฟ้า LED ใช้ได้จริง และมีขายตามตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้หลอด LED เพื่อช่วนประหยัดพลังงานต่อไป