เนื้อหาวันที่ : 2007-06-06 18:19:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1169 views

ก.พลังงาน เดินหน้าส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ต่อ ยังไม่ประกาศยกเลิกเบนซิน 95

เบนซิน 95 จะยังไม่ยกเลิกจนกว่าบริษัทรถยนต์จะออกมารับประกันให้แน่ชัด ซึ่งปัจจุบันนอกจากรถยนต์รุ่นเก่าที่อาจมีปัญหาแล้ว ยังมีรถยนต์ยุโรป เช่น รถยนต์เฟอร์รารี ซึ่งไม่สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้อีก

นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เปิดเผยว่า  กระทรวงพลังงานยังยืนยันว่าจะส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ยกเลิกการใช้เบนซิน 95 จนกว่าจะมีหลักประกันให้แน่ใจว่า รถยนต์ในประเทศทุกคันสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ โดยไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์  ซึ่งในต่างประเทศยังไม่มีชาติใดในโลกที่ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และใช้แก๊สโซฮอล์แทน ยกเว้นเพียงประเทศบราซิล ประเทศเดียว และในสหรัฐอเมริกา มีเพียงรัฐมินนิโซต้าเพียงรัฐเดียว และจากการที่กระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค หรือเอเปค   ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์กับประเทศต่างๆ  พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีความก้าวหน้าเรื่องการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์มากที่สุด

 .

"เรื่องการยกเลิกเบนซิน 95 จะยังไม่ยกเลิกจนกว่าบริษัทรถยนต์จะออกมารับประกันให้แน่ชัด  ซึ่งปัจจุบันนอกจากรถยนต์รุ่นเก่าที่อาจมีปัญหาแล้ว ยังมีรถยนต์ยุโรป เช่น รถยนต์เฟอร์รารี ซึ่งไม่สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้อีก  ดังนั้นกระทรวงพลังงานต้องพิจารณาผลกระทบของผู้บริโภคจากทุกกลุ่ม มิใช่ทำตามข้อเรียกร้องของบางกลุ่มเท่านั้น"  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว

 .

อนึ่ง  การส่งเสริมเชื้อเพลิงทางเลือกในต่างประเทศเกือบทั้งหมด น้ำมันที่ผสมเชื้อเพลิงชีวภาพจะเป็นทางเลือก โดยรัฐให้การส่งเสริมโดยใช้มาตรการทางด้านภาษี อาทิเช่น อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย อินเดีย  ฟิลิปปินส์ เป็นต้น   นอกจากนี้ ในบางประเทศ เช่น  เนเธอร์แลนด์ อังกฤษสหรัฐอเมริกา(บางรัฐ) อาจมีการบังคับร่วมด้วย  ในวิธีการกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันต้องจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพในระดับ 25% ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดที่จำหน่าย แต่ไม่กำหนดการบังคับระดับการผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในน้ำมัน และยังคงมีการจำหน่ายน้ำมันเบนซินปกติด้วย