เนื้อหาวันที่ : 2007-06-05 11:25:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1565 views

LEONICS สัมมนา พลังงานทดแทนกับเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ร่วมออกบูธในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "พลังงานทดแทน กับ เศรษฐกิจพอเพียง" ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 .

บริษัท  ลีโอนิคส์ จำกัด  ร่วมออกบูธในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ พลังงานทดแทน กับ เศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน   มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้มีโอกาสทราบถึงสถานการณ์พลังงานของโลก และการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้มีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย LEONICS ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Solar Pump พร้อม Solar Tracking  และ  UPS for Home พร้อมสาธิตการทำงานจริงของระบบ Solar Pump  ดังกล่าว  ซึ่งการออกบูธในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

 .