เนื้อหาวันที่ : 2013-04-18 15:50:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1590 views

กลุ่ม ปตท. ร่วมมแสวงหาแหล่งพลังงานสำรองของประเทศในระยะยาว

กลุ่ม ปตท. ร่วมงานประชุมและนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติเหลว LNG 17 แสวงหาแหล่งพลังงานสำรองของประเทศในระยะยาว

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานพิธีเปิดบูธนิทรรศการของกลุ่ม ปตท. ในงาน 17th International Conference and Exhibition on Liquefied Natural Gas หรือ LNG 17ณ เมืองฮูสตันมลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดขึ้นทุก 3 ปี เพื่อแสวงหาพันธมิตรในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG (Liquefied Natural Gas) และติดตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติของโลก เพื่อเป็นแนวทางการจัดหาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานหลักของไทยให้เพียงพอต่อความต้องการ และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวท่ามกลางบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนำที่มาร่วมแสดงนิทรรศการกว่า 300 บริษัท มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนจาก 80 ประเทศทั่วโลก

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.  โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับโลกด้านอุตสาหกรรม LNG ครั้งที่ 17 หรือ LNG 17ระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2556เพื่อแสวงหาโอกาสในธุรกิจ LNG ทั้งการจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆ

และการสร้างสัมพันธ์กับพันธมิตรผู้ผลิต LNG ในต่างประเทศเพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติมารองรับความต้องการภายในประเทศและเป็นแหล่งพลังงานสำรองของไทยในระยะยาว เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศสูงขึ้นปีละ 5-6 % ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.5-5.5% สวนทางกับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกทั้ง มีแนวโน้มจัดหาได้น้อยลงในอนาคตดังนั้น การนำเข้าก๊าซ LNG เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองจึงเป็นทางออกที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงให้หลากหลาย แต่ยังต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ ก๊าซ LNG นับเป็นพลังงานที่สำคัญของโลกในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะมีปริมาณสำรองทั่วโลกที่ใช้ได้อีกนานถึง 250 ปีแล้ว ยังเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีราคาถูกกว่าน้ำมัน ซึ่งงาน LNG 17 ถือเป็นเวทีชี้นำทิศทางการพัฒนาพลังงานของโลก เนื่องจากมีบริษัทชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้าน LNG จากทั่วโลกมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม LNG ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของ ปตท. ที่จะได้นำข้อมูลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศต่อไป