เนื้อหาวันที่ : 2013-04-18 15:44:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1721 views

ปตท. แถลง การจ่ายก๊าซฯ กลับสู่ระบบปกติแล้ว

ปตท. แถลง การจ่ายก๊าซฯ กลับสู่ระบบปกติเร็วกว่ากำหนด ผู้ใช้ก๊าซทุกภาคส่วน ไม่ได้รับผลกระทบ

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท โททาล เอ็กพลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น เมียนมาร์ ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งก๊าซยาดานา สหภาพพม่า ประกาศปิดซ่อมบำรุง เพื่อดำเนินการย้ายและติดตั้งแท่น Flare platform ที่ประสบปัญหาทรุดตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 นั้น ขณะนี้การดำเนินงานดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผู้ผลิตฯ เริ่มจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบตั้งแต่ค่ำวันที่ 12 เมษายน 2556 ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าและลูกค้าอุตสาหกรรมฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ ทยอยกลับมาใช้ก๊าซฯ เป็นปกติ ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้มากกว่า 1 วัน หรือ 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ยังคงมีลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนน้อย รอรับก๊าซฯ ฝั่งตะวันตก ซึ่งทีมปฏิบัติการ ปตท.จะยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยสมบูรณ์ สำหรับลูกค้า NGV สามารถใช้ก๊าซฯ ได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ

สรุปการดำเนินการที่ผ่านมา ปตท. บริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วน โดย รับก๊าซฯ จากผู้ผลิตจากอ่าวไทยและบนบก รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รวม 4,331 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพียงพอตามแผน การใช้น้ำมันเตารวม 86.2 ล้านลิตรต่ำกว่าแผน 5.8 ล้านลิตร และการใช้น้ำมันดีเซลรวม 38.8 ล้านลิตร ต่ำกว่าแผน 11.2 ล้านลิตร

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในการลดใช้พลังงานในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซดังกล่าว มีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการพลังงานของประเทศในช่วงวิกฤตดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น ซึ่ง ปตท. ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมให้การสนับสนุนในครั้งนี้ รวมทั้ง ขอเชิญชวนมาร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรและพลังงานของชาติไว้ให้เยาวชนในอนาคต

สำหรับเทศการสงกรานต์นั้น ปตท. ได้เตรียมพร้อมสำรองน้ำมันไว้เพียงพอสำหรับการเดินทางขอประชาชนในช่วงหยุดยาว เช่นเดียวกันการเตรียมรองรับผู้ใช้รถ NGV ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 เมษายน 2556 ทั้งขาไปและขากลับ รวมถึงตามจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทุกภูมิภาค เพื่อเพิ่มความสุขให้กับประชาชน และขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัย