เนื้อหาวันที่ : 2013-04-04 11:26:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2109 views

กฟภ.ตรัง ไม่ห่วงไฟตกช่วงเมษา กำลังจ่ายยังเพียงพอ

จ.ตรังมีสถานีจ่ายไฟฟ้าหลัก จำนวน 3 สถานี รวมทั้งหมด 231.5 เมกะวัตต์ ใช้ช่วงร้อนสูงสุดเพียง 120.9 เมกะวัตต์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดตรัง กล่าวว่าขณะนี้จังหวัดตรัง มีสถานีจ่ายไฟฟ้าหลัก จำนวน 3 สถานี รวมทั้งหมด 231.5 เมกะวัตต์ โดยมีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหน้าร้อนของปีนี้ อยู่ที่ 120.9 เมกะวัตต์ แต่ก็ยังต่ำกว่ากำลังจ่ายที่มีอยู่ของ กฟภ. ถึงครึ่งหนึ่ง หรือ 110.60 เมกะวัตต์ ซึ่งปีนี้มีการใช้กระแสไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเพียงแค่ .30 เมกะวัตต์ จึงยังเหลือกำลังจ่ายของ กฟภ.อีกเป็นจำนวนมาก ยังสามารถรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี หากไม่มีอุบัติเหตุฉุกเฉินร้ายแรงเกิดขึ้น

โดยช่วงที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน คือ เวลา 19.00-20.00 น. รองลงมา เป็นช่วงเวลา 14.00-15.00 น. เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และภัยแล้งที่เกิดขึ้นมายาวนาน ทำให้ประชาชนเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับความเย็นสูงขึ้น ซึ่งหากไม่มีฝนฟ้าตกลงมาในช่วงเดือนเมษายน คาดว่าจะมีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงในระดับนี้ต่อเนื่องกันไป แต่คงไม่สูงขึ้นมากจนทำให้เกิดผลกระทบต่อกำลังการจ่ายของ กฟภ.ในพื้นที่จังหวัดตรังแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่พม่าหยุดจ่ายก๊าซให้กับไทย ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายนนี้ กฟภ.จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะวันที่ 5,9,10,11 เมษายน ซึ่งเป็น 4 วันเปิดราชการ เพราะอาจมีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงกว่าวันปกติ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทาง กฟภ.ก็จะมีการประสานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพื่อดูแลเป็นกรณีพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง