เนื้อหาวันที่ : 2013-04-02 14:52:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 575 views

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ทุกสำนักงานทั่วโลก

มาตรฐาน ISO 9001: 2008 เป็นสิ่งยืนยันว่า ดีเอชแอล ดำเนินงานโดยยึดมั่นต่อระบบบริหารงานคุณภาพที่ดี

สำนักงานและหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ในสหรัฐอเมริกา เอเชีย แปซิฟิก และยุโรป ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 อันทรงคุณค่า มาตรฐาน ISO 9001: 2008 เป็นสิ่งยืนยันว่า ดีเอชแอล ดำเนินงานโดยยึดมั่นต่อระบบบริหารงานคุณภาพที่ดี

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ได้รับใบรับรอง ISO 9001: 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการยืนยันว่าดีเอชแอล ได้ดำเนินงานตามมาตรฐานของ ISO ด้านระบบบริหารงานคุณภาพในทุกส่วนของการให้บริการทั่วโลก โดยสำนักงานแต่ละแห่งของดีเอชแอลในสหรัฐอเมริกา เอเชียแปซิฟิกและยุโรป รวมกว่า 100 ประเทศต่างได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานนี้ รวมทั้งสำนักงานใหญ่ของสามภูมิภาคและหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ที่ได้รับการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

ดีเอชแอลเป็นบริษัทที่มีความเป็นสากลมากที่สุดในโลก และการที่เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ระดับโลกนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเราจะไม่ย่อหย่อนในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการบริการ อันเป็นความชำนาญพิเศษระดับสากลของเราในทุกๆ ตลาดที่ดำเนินการ” ชาร์ลี ดอบบี้ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายระดับโลกของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กล่าวและเสริมว่า “การทำให้ระบบงานและกระบวนการต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น เป็นประเด็นที่เรามุ่งเน้นในการดำเนินยุทธศาสตร์ระดับโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าลูกค้าของดีเอชแอลจะอยู่ที่ใด ไม่ว่าจะเป็นประเทศโดมินิกา ฮ่องกงหรือลักเซมเบิร์ก ก็จะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงเหมือนกัน ซึ่งมาตรฐานการบริการนี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ดีเอชแอลมีผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นผู้นำตลาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งกลยุทธ์การมุ่งเน้นอย่างชัดเจนในความเป็นเลิศด้านการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพันธะสัญญาที่ดีเอชแอลยึดมั่นต่อลูกค้า”

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 นั้น บริษัทจะต้องแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ หน่วยธุรกิจ ทั้งด้านปฏิบัติการ พนักงาน การฝึกอบรม การบริการ และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ กระบวนการรับรองคุณภาพของดีเอชแอล มีการดำเนินการร่วมกับ ดีเอ็นวี บิซิเนส แอสชัวแรนซ์ ซึ่งได้ประเมินคุณภาพของหน่วยปฏิบัติการและทรัพยากรต่างๆ อย่างละเอียด โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อทบทวนขั้นตอนการทำงานต่างๆ ในทุกแผนก ทั้งด้านปฏิบัติการ การฝึกอบรมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า การเงิน และการเรียกเก็บเงินด้วย