เนื้อหาวันที่ : 2013-03-27 15:27:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 648 views

ปูนทีพีไอ สร้างโรงปูน 4 กำลังการผลิต 12,000 ตันต่อวัน

เชิญชวนร่วมงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 5 2556 โชห่วยครองเมือง

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทเบลเยี่ยม ประกอบด้วย ตัวแทนจากพีแอนด์วีโปรเจ็ค(ซีเมนต์) เอแอล ซี ทัวร์เน, แทลาส คอปโค และมาร์กอร์ตโต ในวงเงินกู้ 150 ล้านยูโร เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์สายการผลิตที่ 4 ที่จังหวัดสระบุรี โดยมี เจ้าชายฟิลลิปมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ได้ทรงเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้โรงงานผลิตปูนซีเมนต์สายการผลิตที่ 4 มีกำลังการผลิต 12,000 ตันต่อวัน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยผนวกกับนวัตกรรมการนำความร้อนทิ้งจากการผลิตปูนซีเมนต์กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงกับขบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นผลของความสำเร็จของการเป็น “อุตสาหกรรมพื้นฐาน” บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของโลก ที่มีการลดการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จนอยู่ในระดับศูนย์ได้ โดยใช้พลังงานทดแทนที่ช่วยลดมลภาวะจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งจากการผลิตปูนซีเมนต์ พร้อมกับการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และที่สำคัญบริษัทฯ ถือหุ้นโดยคนไทย 88% และมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย