เนื้อหาวันที่ : 2013-03-19 11:16:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1898 views

ปตท. เผยแผนปี 2556 เพื่อส่งต่อความสุขสู่ผู้ใช้ NGV ในทุกภูมิภาค

ปตท. เผยแผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ NGV ปี 2556 เพื่อส่งต่อความสุขสู่ผู้ใช้ NGV ในทุกภูมิภาค

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2556 นี้ ปตท. มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้รถ NGV อย่างทั่วถึง เพื่อส่งต่อความสุขและความสะดวกสบายในการใช้ NGV ผ่านการบริหารจัดการทุกรูปแบบ ทั้งการเพิ่มจำนวนสถานีบริการ NGV และการเพิ่มปริมาณการจ่ายก๊าซของสถานีหลักฯ ตลอดจนกำหนดให้มีการขายก๊าซ NGV รูปแบบใหม่ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้ก๊าซเองภายในกลุ่ม โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย
          1.เพิ่มกำลังการจ่ายก๊าซของสถานีหลักจ่ายก๊าซ ปี 2556 อีก 1,646 ตันต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2555 รวมทั้ง เมื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และการขยายแนวท่อส่งก๊าซไปยังจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 จะทำให้มีก๊าซ NGV พร้อมให้บริการเพิ่มขึ้น
          2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการให้บริการ NGV ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ก๊าซ NGV สูงถึงร้อยละ 45 ของปริมาณใช้ก๊าซทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 12.00-16.00 น. เป็นเวลาเร่งด่วนของกลุ่มรถแท็กซี่รับจ้างสาธารณะที่ต้องการเติมก๊าซฯ ส่งผลให้ผู้ใช้รถ NGV ประสบปัญหารอคิวเติมก๊าซหรือก๊าซไม่เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยการกำหนดมาตรการ ดังนี้
          2.1 เปิดสถานีบริการ NGV ใหม่ในพื้นที่ที่มีปัญหารอคิวเติมก๊าซฯ จำนวน 7 แห่ง และเพิ่มหัวจ่ายเติมก๊าซในสถานีบริการ NGV จำนวน 2 แห่ง
          2.2 จัดสรรก๊าซพร้อมจัดหารถขนส่งก๊าซเพิ่มขึ้นให้กับสถานีบริการ NGV ที่ประสบปัญหาดังกล่าว
          2.3 รณรงค์ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้รถ NGV ทั่วไป หลีกเลี่ยงการเติมก๊าซในช่วงเวลาเร่งด่วนของกลุ่มรถแท็กซี่รับจ้างสาธารณะ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถ NGV ทุกกลุ่มร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบการจราจรภายในสถานีและจัดพนักงานบริหารคิวรอเติมก๊าซในช่วงเวลาเร่งด่วน
          3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทุนธุรกิจ NGV แบบครบวงจรเป็นของตนเอง ตั้งแต่การเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซ จัดทำสถานีหลักจ่ายก๊าซ ระบบขนส่งก๊าซ และสถานีเติมก๊าซ โดย ปตท. กำหนดจุดซื้อขายก๊าซ NGV ณ แนวท่อส่งก๊าซฯ ด้วยคุณภาพก๊าซสูง “พรีเมี่ยมเกรด” (Premium Grade) และคิดราคาจำหน่ายตามค่าความร้อนของก๊าซ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งมีก๊าซเติมเพียงพอ ไม่ต้องรอคิวเติมก๊าซที่สถานีบริการ และยังส่งผลให้สถานีบริการทั่วไปมีก๊าซให้บริการแก่ผู้ใช้รถ NGV ทั่วไปเพิ่มขึ้น
          นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการดำเนินงานธุรกิจ NGV ในปี 2555 ที่ผ่านมา ปตท. ได้ขยายกำลังการจ่ายก๊าซของสถานีหลักฯ เพิ่มเป็น 5,265 ตันต่อวัน และเพิ่มจำนวนสถานีบริการ NGV เป็น 483 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ปตท. ยังได้พัฒนาการบริหารจัดการระบบขนส่งก๊าซทางรถยนต์จากสถานีหลักจ่ายก๊าซไปยังสถานีนอกแนวท่อส่งก๊าซ ให้สามารถขนส่งได้ในปริมาณมากขึ้นในแต่ละรอบการขนส่งอีกด้วย โดยในปี 2555 มีจำนวนรถ NGV เพิ่มขึ้น74,300 คัน ทำให้มีจำนวนรถ NGV สะสม ณ สิ้นปี 2555เป็น 374,850 คัน ด้วยปริมาณการใช้ก๊าซ NGV ถึง 8,000 ตันต่อวัน
          ทั้งนี้ ปตท. มั่นใจว่าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการNGV ดังกล่าว และความร่วมมือร่วมใจของผู้ใช้รถ NGV จะทำให้ทุกคนได้รับความสะดวกในการใช้บริการยิ่งขึ้น หากผู้ใช้ NGV ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PTT Call Center 1365 กด 5