เนื้อหาวันที่ : 2013-03-19 11:05:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 514 views

สแกนเนีย รุกอาเซียนใช้ไทยเป็นตลาดรองรับ AEC

สแกนเนีย เปิดกลยุทธ์รุกอาเซียนใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาดรองรับ AEC เร่งเปิด 8 ศูนย์บริการทั่วประเทศ

สแกนเนีย เปิดกลยุทธ์รุกอาเซียนใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาดรองรับ AEC เร่งเปิด 8 ศูนย์บริการทั่วประเทศ พร้อมจัดการแข่งขัน Top Team Thailand 2013 พัฒนาศักยภาพทีมงานบริการหลังการขาย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ

ธุรกิจการค้าและขนส่งระหว่างประเทศเติบโตขึ้น ส่งผลตลาดรถขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่รุ่ง ล่าสุด สแกนเนีย หนึ่งในค่ายรถชั้นนำจากสวีเดน หวังใช้ไทยเป็นฐานใหญ่ในการขยายตลาดสู่อาเซียนและรองรับการเปิด AEC เปิดแผนยุทธศาสตร์สำคัญขยายศูนย์บริการหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ หวังโตก้าวกระโดด ขยายพื้นที่การขายและการบริการให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงไปยังศูนย์บริการของ สแกนเนีย ทั่วเอเชีย พร้อมพัฒนาศักยภาพทีมบริการหลังการขาย เพื่อรองรับการขยายศูนย์บริการ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทีมช่างด้วยการจัดการแข่งขัน สแกนเนีย ท็อป ทีม ไทยแลนด์ 2013 (Scania Top Team Thailand 2013) ขึ้นเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขัน สแกนเนีย ริจินอล ท็อป ทีม 2013 (Scania Top Team Regional 2013)

นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (Mr. Phuriwat Rak-Intr, General Manager of Scania Siam Co., Ltd.,) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของสแกนเนียในการใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาดรถขนส่งขนาดใหญ่ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารสู่ตลาดอาเซียนว่า ประเทศไทยถือว่ามีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์มากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค เพราะสามารถเชื่อมโยงกับทุกประเทศได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นตามแผนพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศที่รัฐบาลวางยุทธ์ศาสตร์ไว้ ยังกำหนดให้ไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของอาเซียนอีกด้วย โดยขณะนี้ภาครัฐได้เร่งให้มีการศึกษา พัฒนาเส้นทาง และ เพิ่มเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญให้ สแกนเนีย มุ่งมั่นที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตลาดในภูมิภาคนี้

ส่วนตลาดรถขนส่งที่ได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาลและการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AEC) นั้น จะเป็นกลุ่มของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยยอดรวมของรถบรรทุกในปีที่ผ่านมา (2555) อยู่ที่ประมาณ 20,000 คัน และในปี 2556 คาดว่าน่าจะเติบโตขึ้น 5-10% จากการค้าขายและการขนส่งในภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่ยังเน้นที่การขนส่งทางบกเป็นหลัก ซึ่งเส้นทางขนส่งที่มีอยู่และจะเกิดขึ้นนั้นยังสามารถเชื่อมต่อเส้นทางการค้าไปยังประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูงอย่างประเทศจีนได้อีกด้วย ดังนั้น สแกนเนีย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดรถขนส่งขนาดใหญ่ ได้เตรียมการรองรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไว้โดยจะมีการขยายศูนย์บริการสู่จังหวัดที่เป็นจุดยุทธ์ศาสตร์สำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

จากปัจจุบันมีศูนย์บริการอยู่ทั้งหมด 6 แห่ง คือ สมุทรปราการ หาดใหญ่ แหลมฉบัง สระบุรี สุราษฏร์ธานี และ ตาก จะขยายเพิ่มอีก 8 แห่ง ปี 2556 - 2557 คือ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา นครปฐม ระยอง มุกดาหาร และปทุมธานี โดยจะใช้เป็นทั้งศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุง และ ศูนย์ในการขยายฐานการขายให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงจะใช้ศูนย์บริการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในการเชื่อมโยงกับศูนย์บริการของสแกนเนีย ในต่างประเทศเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการรถบรรทุกขนส่งระหว่างประเทศอีกด้วย

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการขยายศูนย์บริการนั้น มร. เอียน แมทเธียสัน ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย (Mr.Ian Mathieson, After Sales Manager) กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ต้องทำในการเตรียมเปิดศูนย์บริการขณะนี้ คือ การเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ เช่นสถานที่ อะไหล่ และบุคลากรที่จะมีหน้าที่ให้บริการ ทั้งทีมช่างผู้ชำนาญการ และส่วนของงานบริการอื่นๆ ซึ่งในส่วนของความพร้อมและประสิทธิภาพของบุคลากรนั้น สแกนเนีย ถือเป็นนโยบายหลักสำคัญที่จะต้องมีการส่งเสริม อบรมให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัยของพนักงานขณะทำงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โดยในขณะนี้ สแกนเนีย ได้มีการเพิ่มทีมช่างเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงมีการทดสอบเพื่อยกระดับในการทำงานโดยแบ่งช่างออกเป็น 4 ระดับ ตั้งแต่ช่างระดับต้นจนถึงวิเคราะห์ระบบได้ นอกจากนั้นยังมีโครงการร่วมกับสถาบันอาชีวะศึกษาในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาร่วมฝึกงานกับทีมช่างของ สแกนเนีย โดยมีสถานะเป็นพนักงานฝึกหัดของบริษัท โดยหลังจากผ่านการฝึกงานทางบริษัทจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและผ่านการทดสอบเข้าร่วมทำงานกับทีมช่างของ สแกนเนีย ด้วย

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทีมช่างเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สแกนเนีย จึงได้จัดการแข่งขัน สแกนเนีย ท็อป ทีม ไทยแลนด์ 2013 (Scania Top Team Thailand 2013) ขึ้น โดยการแข่งขันรายการนี้จะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อให้ทีมช่างของ สแกนเนีย ได้ทดสอบฝีมือ และ แข่งขันกันในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยในการทดสอบจะมีทั้งภาคทฤษฎี ด้านความรู้พื้นฐานช่าง ระบบการทำงานต่างๆ ของรถ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ และ ภาคปฏิบัติ ด้านเครื่องยนต์ ระบบความปลอดภัย ระบบช่วงล่าง ระบบไฟ และระบบเกียร์ ภายใต้การควบคุมการแข่งขันจาก สแกนเนีย สวีเดน ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนจากศูนย์บริการ สแกนเนีย ทั่วประเทศเข้าแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม โดยทีมชนะเลิศจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน สแกนเนีย ริจินอล ท็อป ทีม 2013 (Scania Top Team Regional 2013) ที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2556 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ