เนื้อหาวันที่ : 2013-03-11 11:10:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 584 views

อย. จับมือ สคบ. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของยูนิลีเวอร์

เข้าเยี่ยมชมโรงงานนำร่องและห้องปฏิบัติการที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา และนายจิรชัย มูลทองโร่ย (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาค ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย โดยมี นายบาวเค่อ ราวเออร์ส (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาระดับภูมิภาค กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ คณะเยี่ยมชมได้รับฟังกระบวนการผลิตสินค้าคุณภาพที่มีความปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานนำร่องและห้องปฏิบัติการที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล และไอศกรีมของบริษัทยูนิลีเวอร์  ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคแห่งนี้ เป็น 1 ใน 31 ศูนย์วิจัยของยูนิลีเวอร์ที่กระจายทั่วโลก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสินค้าคุณภาพ ที่มีความปลอดภัย เพื่อตอบสนองผู้บริโภคชาวไทย และผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน
 
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1) นางวรรณิภา ภักดีบุตร รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

2) มร. บาวเค่อ ราวเออร์ส ประธานกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย และอินโดไชน่า 

3) นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา

4) นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา

5) นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

6) ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

7) นางสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานบริหาร อาวียองซ์ อินเตอร์เนชั่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด