เนื้อหาวันที่ : 2013-03-07 11:23:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 677 views

สภาอุตสาหกรรม วุ่นไม่เลิกกรณีการมอบอำนาจเข้าประชุมไม่ถูกต้อง

เกิดเหตุวุ่นวายก่อนการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีการมอบอำนาจเข้าประชุมไม่ถูกต้อง

เกิดเหตุวุ่นวายก่อนการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีการมอบอำนาจเข้าประชุมไม่ถูกต้อง ผู้สื่อข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานบรรยากาศก่อนการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สอท.ที่โรงแรมอิมพีเรียคลีนปาร์ค

เพื่อพิจารณาการลดสัดส่วนคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จาก 70 คน เหลือ 50 คน ว่า ก่อนเข้าร่วมการประชุม เกิดเหตุชุนลมุนระหว่างกลุ่มนายนธิต โสรัตน์ เลขาธิการ สอท.กับกลุ่มนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน สอท. โดยกลุ่มนายพยุงศักดิ์ได้มอบอำนาจเข้าประชุมไม่ถูกต้อง ที่สุดที่ประชุมสามารถเปิดประชุมได้ด้วยคะแนนเสียง 175 เสียง

ซึ่งเกินกึ่งนึ่ง ขณะที่ฝ่ายนายธนิตอ้างว่า การมอบอำนาจไม่สมบูรณ์ เพราะไม่มีเอกสารหลักฐานตามระเบียบ สอท. ทั้งนี้ นางนพวรรณ อ้นบุตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สอท.ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่า การทำงานของ สอท.ไม่มีความโปร่งใสและไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถร่วมงานกันได้

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ