เนื้อหาวันที่ : 2013-03-05 10:29:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 841 views

เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือมิตรผล สร้างชุมชนถนนปลอดภัย

เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือมิตรผล สร้างชุมชนถนนปลอดภัย ในโครงการ เติมหวานให้สังคม

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และนางอัมพร กาญจนกำเนิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มมิตรผล ร่วมเปิดตัวโครงการ “เติมหวานให้สังคม” ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดแถบสะท้อนแสงบนรถอีแต๋นของพี่น้องชาวไร่อ้อย เพื่อร่วมสร้างชุมชนถนนปลอดภัย นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล, นางอัมพร กาญจนกำเนิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มมิตรผล, นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และนายอุดร คงคาเขตร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่นโครงการ “เติมหวานให้สังคม เป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ร่วมกันระหว่าง มิตรผล และ เอสซีจี โลจิสติกส์