เนื้อหาวันที่ : 2013-03-05 10:26:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 699 views

TBEC เปิดตัวโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพครบวงจรแห่งแรกในลาว

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ณ บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงวียงจันทน์ ใช้งบประมาณกว่า 130 ล้านบาท และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง 7 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

นายกุสตาฟ โกเดนแฮล์ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TBEC) ผู้นำด้านธุรกิจก๊าซชีวภาพของประเทศไทย ร่วมกับ นายแสงมาลี แสงวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลาว-อินโดไชน่า กรุ๊ป มหาชน (LIG) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำพิธีเปิดโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังแบบครบวงจรแห่งแรกใน สปป.ลาว ภายใต้โครงการ TBEC LIG Biogas Project โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนูลิน สินบันดิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ณ บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงวียงจันทน์ ใช้งบประมาณกว่า 130 ล้านบาท และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง 7 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี คิดเป็นมูลค่าทดแทนพลังงานได้ถึงปีละ 40 ล้านบาท พร้อมทั้งช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 6 หมื่นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตันต่อปี