เนื้อหาวันที่ : 2013-03-04 14:11:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1299 views

โรงงานน้ำตาลเตรียมแผนแก้คุณภาพอ้อยปีหน้า

เผยปีนี้น้ำน้อย-หนาวช้า ผลผลิตน้ำตาลหด ไม่ถึง 100 กก.ต่อตันอ้อย

โรงงานน้ำตาลหีบอ้อยแล้ว 60 ล้านตัน ได้น้ำตาล 5.6 พันล้านกิโลกรัม ยิลด์ไม่ถึง 100 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ไทยชูการ์ มิลเลอร์ เผยเหตุน้ำตาลต่อตันอ้อยหด เพราะน้ำน้อย หนาวช้า ต้องเร่งแก้ไม่ให้ซ้ำรอยในปีหน้า ขณะที่ประสิทธิภาพการหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลสูงขึ้น คาดอาจปิดหีบอ้อยได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม พร้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ออกให้คำแนะนำชาวไร่อ้อย ดูแลตออ้อย การเตรียมดิน พร้อมจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเพาะปลูกอ้อยฤดูการผลิตปีหน้า ให้มีคุณภาพมากขึ้น
 
นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หรือ TSMC (Mr.Sirivuth Siamphakdee, President of the Thai Sugar Millers Corporation Limited’ s  public relations working group)  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2555/2556 ว่า หลังโรงงานน้ำตาลทรายเปิดหีบอ้อยเป็นระยะเวลารวม 90 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดหีบวันแรกเมื่อ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า โรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 50 โรง รับอ้อยเข้าหีบแล้ว 59.24 ล้านตัน สามารถผลิตน้ำตาลได้ 55.69 ล้านกระสอบ (5,569 ล้านกิโลกรัม)  หรือคิดเป็นผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) เฉลี่ยอยู่ที่ 94.01 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ซึ่งต่ำกว่าระยะเวลาเดียวกันของฤดูการผลิตที่ผ่านมา ซึ่งผลิตน้ำตาลทรายได้ 100.74 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่วนค่าความหวานของปีนี้ก็ต่ำกว่าปีก่อน โดยอยู่ที่ 11.06 ซี.ซี.เอส ขณะที่ปีก่อนค่าความหวานเฉลี่ย 11.64 ซี.ซี.เอส. ทั้งนี้ คุณภาพอ้อยที่ต่ำลงเนื่องมาจากปีนี้ปริมาณน้ำน้อย บางพื้นที่ถึงขั้นแล้ง และอากาศหนาวเย็นก็มาช้ากว่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพการหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลทราย พบว่า โรงงานมีประสิทธิภาพในด้านการหีบอ้อยเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำตาลทรายได้ดีขึ้น โดยหากเปรียบเทียบเฉพาะโรงงานที่จำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา ไม่รวมปริมาณอ้อยเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ที่เพิ่งเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตนี้อีก 4 แห่ง พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 58.02 ล้านตัน หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 6.44 แสนตัน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบเฉลี่ยต่อวัน 6.16 แสนตัน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงงานน้ำตาลทรายหลายแห่งได้ลงทุนปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักร และจัดระบบการนำอ้อยเข้าหีบได้ดีขึ้น 

หากนำตัวเลขค่าเฉลี่ยอ้อยเข้าหีบต่อวันดังกล่าว บวกกับโรงงานที่เปิดหีบอ้อยเพิ่มอีก 4 โรงในปีนี้ มาคำนวณด้วยปริมาณอ้อยที่คาดการณ์ผลผลิตอ้อยในปีนี้ที่ 90 ล้านตันนั้น คาดว่าโรงงานน้ำตาลทรายจะใช้ระยะเวลาหีบอ้อยในฤดูการผลิตปีนี้เพียงไม่ถึง 140 วัน โดยอาจปิดหีบอ้อยภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งจะเร็วกว่าปีที่ผ่านๆ มาซึ่งปิดหีบอ้อยหลังสงกรานต์ โดยเฉพาะปีที่แล้ว โรงงานสุดท้ายที่ปิดหีบยาวไปถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หรือ TSMC กล่าวด้วยว่า เมื่อฤดูการผลิตปีนี้สามารถปิดหีบได้เร็วขึ้น ทางโรงงานน้ำตาลทรายต่างๆ คงต้องเร่งเตรียมแผนการสร้างอ้อยที่ดีสำหรับปีหน้า โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือชาวไร่อ้อย บำรุงตออ้อย ดิน และจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก เพื่อบำรุงพันธุ์อ้อยให้เจริญเติบโตเป็นอ้อยที่มีคุณภาพที่ดี หลังผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปีนี้ไม่ดีนัก

ทั้งนี้ โรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกด้าน เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตอ้อย โดยมีเป้าหมายให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้ที่มั่นคงจากการเพาะปลูกอ้อยเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้ และให้มั่นใจได้ว่าจะมีผลผลิตอ้อยที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำตาลทราย และความต้องการใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย