เนื้อหาวันที่ : 2013-02-21 11:13:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1027 views

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า สะเอียบ แถลงการณ์ค้านปลอดประสพไฟเขียวสร้างเขื่อนยมบน-ยมล่าง

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า สะเอียบ แถลงการณ์ค้านปลอดประสพไฟเขียวสร้างเขื่อนยมบน-ยมล่าง ระบุผลกระทบอุทยานฯแม่ยม-ชาวบ้าน ไม่ต่างจากเขื่อนแก่งเสือเต้น วอนอย่าลัดขั้นตอนกฎหมาย ยังไม่ผ่านการศึกษา

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เห็นว่านายปลอดประสพ และ กบอ. ทำข้ามขั้นตอนทางกฎหมาย ไม่มีการศึกษาปลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน ไม่มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐปฏิบัติโดยมิชอบ ขัดต่อ พรบ. สิ่งแวดล้อม 2535 และขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกด้วย  มีการรวบรัดขั้นตอนจนนำไปสู่การขายสัมปทานให้บริษัทข้ามชาติ  กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ขอเรียกร้องให้นายปลอดประสพ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด อย่าใช้อำนาจตามอำเภอใจ
 
กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ขอเสนอแนะให้นายปลอดประสพ และ กบอ. ได้หันมาใช้แนวทางการจัดการน้ำชุมชนที่กระทบต่อป่าและชุมชนน้อยกว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ และยังใช้งบประมาณน้อยกว่า และยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติอีกด้วย