เนื้อหาวันที่ : 2013-02-21 10:38:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1919 views

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer) และนายตรรก บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน (Head of Treasury) โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมา

ในตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นางสาวดวงดาวรับผิดชอบดูแลกลุ่มงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงานด้านการวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการควบคุมการปฏิบัติการ ด้านกลยุทธ์การเงินและโครงการพิเศษ ด้านการกำกับดูแลด้านการเงิน ด้านการบริหารงานจัดซื้อ และด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน นอกจากนี้ นางสาวดวงดาวยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกด้วย

นางสาวดวงดาวมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในธุรกิจธนาคาร โดยได้ร่วมงานกับธนาคารกรุงศรีตั้งแต่ปี 2550 ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารกรุงศรี นางสาวดวงดาวเคยร่วมงานกับ จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) ในสายงานวิเคราะห์และวางแผนการเงิน ในปี 2540 และต่อมาได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง Regional Controller ของ จีอี แคปปิตอล เอเชีย แปซิฟิก และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ (สถาบันธนกิจ) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

นางสาวดวงดาวจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อีกด้วย

ในตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน (Head of Treasury) นายตรรกรับผิดชอบดูแลกลุ่มงานด้านบริหารการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงานด้านการลงทุนธุรกิจตลาดทุน ด้านการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารเงิน ด้านการค้าผลิตภัณฑ์การเงิน และด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
 
นายตรรกมีประสบการณ์ด้านการบริหารเงินในธุรกิจธนาคารพาณิชย์มากกว่า 25 ปี โดยได้ร่วมงานกับธนาคารกรุงศรี ตั้งแต่ปี 2545 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน และได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเงิน ในปี 2548 ซึ่งก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารกรุงศรี นายตรรกเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการธุรกิจ ดูแลลูกค้ากลุ่มสถาบันภายในประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์

นายตรรกจบปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยโกลเด้นเกท สหรัฐอเมริกา (Golden Gate University, San Francisco, U.S.A.)