เนื้อหาวันที่ : 2013-02-20 14:24:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1157 views

ก.วิทย์ฯ เตรียมผลิตหุ่นยนต์สู่ภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมสร้างห้องปฏิบัติการกลางพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อผลิตหุ่นยนต์ใช้เองพร้อมสร้างบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมสร้างห้องปฏิบัติการกลางพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อผลิตหุ่นยนต์ใช้เองพร้อมสร้างบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)มีแผนที่จะดำเนินโครงการสร้างห้องปฏิบัติการกลางสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการสาธิต ออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้งานและให้บริการทางด้านต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถูกนำมาใช้งานและเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้งาน

ซึ่งแต่ละปีประเทศไทยต้องใช้งบประมาณนำเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้งานหลายหมื่นล้านบาท หากประเทศไทยสามารถพัฒนาสร้างหุ่นยนต์และกลไกอัตโนมัติบางรูปแบบใช้เอง จะลดการนำเข้าได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น สำหรับการสร้างห้องปฏิบัติการกลางฯ จะใช้งบประมาณกว่า 124 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ / ภาพ : www.reisrobotics.cz