เนื้อหาวันที่ : 2013-02-15 16:41:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1835 views

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ลุยสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ธ.กรุงเทพ เซ็นต์สัญญา ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ สนับสนุนโครงการ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 10 โครงการ มูลค่า 5.4 พันล้านบาท

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หรือ ทีเอสอี (TSE) จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทางด้านการเงินกว่า 5,400 ล้านบาท ลงทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด PV (Photovoltaic) 2 เฟส 10 โครงการ กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 7,000 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างรายได้ กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี


ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ทีเอสอี) หรือ Thai Solar Energy Co., Ltd (TSE) ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ โดยเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ แบบรางพาราโบลา พร้อมกับบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันพลังงานที่มีชื่อเสียงหลายประเทศทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อพัฒนาการ และสร้างพลังงานสะอาดเพื่อรองรับความต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นภายในประเทศ และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งแรกที่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ด้วยงบลงทุนกว่า 900 ล้านบาท จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตตามแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ดำเนินการลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด PV (Photovoltaic) “โฟโต้โวเทอิค” ซึ่งเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยตั้ง บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (SSE 1) จำนวน 10 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตรวมทั้งหมด 80 เมกะวัตต์ สำหรับการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสละ 40 เมกะวัตต์ ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาว จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 5,400 ล้านบาท

ทางด้าน คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด ด้วยวงเงินสินเชื่อรวม 5,400 ล้านบาท จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของธนาคารที่มีต่อโครงการและทีมผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ด้วยเป็นหนึ่งในโครงการหลักภายใต้นโยบายพลังงานที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในด้านพลังงานทดแทน ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในทุกรูปแบบจนถูกกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีความสำคัญกับความยั่งยืนของประเทศจากการเพิ่มความหลากหลายในการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าในระยะยาว จึง นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว เสมือนการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทยได้ต่อไปในภายภาคหน้า

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการในเฟสที่ 1 มี 5 โครงการ กำลังการผลิตโครงการละ 8 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนของผู้รับเหมามีทั้งหมด 2 รายด้วยกัน ได้แก่ บริษัท คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ซันเอดิสัน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างในเฟสแรก 5 โครงการนี้ใกล้แล้วเสร็จ

สำหรับโครงการในเฟสที่ 2 มี 5 โครงการ กำลังการผลิตโครงการละ 8 เมกะวัตต์รวม 40 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี เช่นเดียวกัน กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ กล่าวสรุปตอนท้ายว่า อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งหมด 10 โครงการ ที่มีกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าลงทุนกว่า 7,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี