เนื้อหาวันที่ : 2013-02-11 11:56:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 714 views

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ดึงโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ ปั้น กองทุนรวม

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ ธนาคารกสิกรไทย ดึงโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ ปั้น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เร่งเดินหน้ายื่นขอจัดตั้งกองทุน เตรียมระดมทุน 6,000-7,000 ล้านบาท

นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายหลักของไทย ได้แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ล่าสุดบริษัทดังกล่าวได้มอบความไว้วางใจให้ บลจ.กสิกรไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (Amata B.Grimm Power Power Plant Infrastructure Fund: ABPIF) มูลค่าโครงการ 6,000-7,000 ล้านบาท

เพื่อลงทุนในสิทธิการรับผลประโยชน์ในอนาคตจากโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 แห่งกำลังการผลิตรวม 350 เมกะวัตต์ ซึ่งบลจ.กสิกรไทย ได้ดำเนินการยื่นขอจัดตั้งกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งโครงการ ซึ่งหากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ บลจ. กสิกรไทย มีแผนเสนอขายกองทุนดังกล่าวภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 นี้

 สำหรับกลุ่มบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายหลักของไทยที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producers) มาร่วม 20 ปี โดยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีสัญญาซื้อขายต่อเนื่องถึง 21 ปี และการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ จึงมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน